Culturethèque a e-zdroje

Platforma Culturthèque vyvíjená Francouzským institutem v Paříži a společností Archimed je digitální knihovna umožňující abonentům mediaték sítě francouzských kulturních středisek v zahraničí vzdálený přístup k digitálním zdrojům určeným široké veřejnosti : elektronické knihy, komiksy, tisk, audiovizuální dokumeny, hudba…

Culturethèque jsou :
• elektronické zdroje poskytované partnery Francouzského institutu : INA, Cité de la musique live, Gallica, Conférences et Expositions BNF, Collège de France, La vie des idées, Collège international de philosophie, IHEDN, Mémorial de la Shoah, Universcience
• elektronické dokumenty produkované sítí kulturních center v zahraničí : nahrávky přednášek, koncertů ….
• Elektronický tisk, knihy, hudba od poskytovatelů le Kiosque.fr, Histoire Prémium, vidéos jeunesse France TV, Iznéo (400 pravidelně obměňovaných komiksů).

každá Francouzská aliance nabízí atraktivní možnost využít internetových zdrojů na místě nebo i z pohodlí domova. Již dnes se můžete přihlásit do některé z Francouzských aliancí a okamžitě začít využívat přístup do našich mediaték.

Více informací o projektu „Culturethèque“ naleznete na adrese www.culturetheque.com.