Francouzská aliance Jižní Čechy

V roce 2001 byl na popud mladých frankofonních lidí podporovaných místními úředními orgány založen česko-francouzský klub v Českých Budějovicích. V září roku 2003 se pak sdružení přestěhovalo do prostor (150 m²) na hlavním náměstí, v nichž sídlí dodnes. O rok později, 30. září 2004, se česko-francouzský klub přeměnil na Francouzskou alianci Jižní Čechy – České Budějovice. Slavnostní inaugurace této aliance proběhla dne 29. listopadu 2004 za přítomnosti J.E. Joëla De Zorziho, velvyslance Francie v České republice, pana Ondřeje Peška, předsedy správní rady, pana Jana Zahradníka, hejtmana Jihočeského kraje a pana Miroslava Tettera, primátora Českých Budějovic.

Od roku 2002 jí předsedá pan Ivo Petrů.

Francouzská aliance Jižní Čechy čítá přes 300 zapsaných ročně.

Je oficiálním centrem pro skládání zkoušek certifikátů DELF-DALF v Jižních Čechách a každoročně ve spolupráci s CIEP (Mezinárodní centrum pedagogických studií, Centre International des Etudes Pédagogiques) a Oddělením pro kulturu a spolupráci Francouzského velvyslanectví v České republice pořádá čtyři zkouškové termíny certifikátů DELF-DALF.

Důležité kulturní akce se každoročně konají v následujících měsících:

  • březen : slavnosti Frankofonie
  • červen : Slavnosti hudby („Fête de la Musique „)
  • září : Evropský den jazyků („Journée Européenne des Langues“)
  • říjen a listopad: festival „Francouzské dny“
  • listopad : Festival francouzského filmu a „Týden chutí“ („Semaine du goût“)
  • v průběhu celého roku pak četné kulturní akce jako například filmový klub, koncerty, výstavy. atd.

Adresa
Francouzská aliance Jižní Čechy
Náměstí Přemysla Otakara II, 21
37001 - České Budějovice

Kontakty
Telefon: (+420) 386 352 449
E-mail: jiznicechy@alliancefrancaise.cz

Více informací naleznete na internetových stránkách Francouzské aliance Jižní Čechy: www.alliancefrancaise.cz/jiznicechy/ nebo na Facebooku