Francouzská aliance v Ostravě

Francouzská aliance v Ostravě byla třetí Francouzskou aliancí, která v České republice znovu otevřela své brány ; stalo se tak v prosinci roku 1991. Od roku 2014 jí předsedá paní Miroslava Pavlínková.

V září roku 2007 se Francouzská aliance v Ostravě přestěhovala do svých současných prostor. Majitelem objektu, v němž sídlí, je francouzská společnost Dalkia, která je hlavním mecenášem této aliance. Francouzská aliance v Ostravě ročně čítá přes 480 zapsaných. Nabídka jejích kurzů sahá od obecných kurzů francouzštiny až po specializované přípravné kurzy na zkoušky certifikátů DELF-DALF, od kurzů nabízejících získání obecného přehledu o současné Francii až po kurzy konverzace, ale taktéž stáže zaměřené na zdokonalení stávajících znalostí francouzštiny, které snoubí sportovní aktivity, rekreaci a procvičování francouzského jazyka.

Je centrem pro skládání zkoušek certifikátů DELF-DALF a každoročně ve spolupráci s CIEP (Mezinárodní centrum pedagogických studií, Centre International des Etudes Pédagogiques) a Oddělením pro kulturu a spolupráci Francouzského velvyslanectví v České republice pořádá čtyři zkouškové termíny certifikátů DELF-DALF.

Návštěvníci Francouzské aliance v Ostravě mají též k dispozici centrum pramenů ve francouzštině, kde naleznou časopisy, romány, učebnice jazyků, atd.. Dále mohou využít knihovničku pro začátečníky, která je určená především těm, kteří se učí anebo učili francouzštinu. Součástí Francouzské aliance v Ostravě je i kavárna. Ta je příhodným místem jak pro setkání, tak pro pořádání výstav, a nejen studenti a učitelé, ale i běžní návštěvníci se zde mohou scházet, diskutovat a trávit příjemné chvíle při šálku kávy či sklence vína.

Důležité kulturní akce se každoročně konají v následujících měsících:

  • říjen/listopad : festival „Francouzský podzim“ („ Automne français“)
  • březen : „Dny Frankofonie“ a Soutěž frankofonní písně („Concours de la Chanson Francophone“)
  • červen : finále „Eurorégional“ Soutěže frankofonní písně
  • září : Evropský den jazyků („Journée Européenne des Langues“)
  • v průběhu celého roku pak četné kulturní akce jako například filmový klub, koncerty, výstavy. atd.

Adresa
Francouzská aliance v Ostravě
Na Hradbách 1257/12
70200 - Ostrava

Kontakty
Telefon: (+420) 596 125 424
E-mail: ostrava@alliancefrancaise.cz

Více informací naleznete na internetových stránkách Francouzské aliance v
http://www.alliancefrancaise.cz/ostrava nebo na Facebooku