Aktuální nabídka kurzů

Obecná francouzština

Prodloužené termíny zápisů do kurzů

Zápisy do kurzů v jarním semestru: 10. 1. - 22. 2. 2018

Výuka v jarním semestru: 26. 2. - 25. 6. 2018

Ke stažení:

Zapište se do kurzů kliknutím zde.

Popis kurzu:

Počet studentů ve skupině je 6 - 10.

Kurzy nabízíme formou 1 x 90 min./týdně nebo 2 x 90 min./týdně.

Kurzy nabízíme zájemcům od úplných začátečníků (A1) až po pokročilé (úroveň B2).

V kurzech pracujeme s učebnicemi:

  • Tendances A1, Tendances A2 (možnost zakoupení v kanceláři AF)
  • Le Nouvel Edito B1
  • Le Nouvel Edito B2

Lektoři v hodinách využívají kromě učebnic také doplňkové materiály na procvičování gramatiky, autentické materiály, pracují s internetem, francouzskými filmy či hudbou.

V kurzech se procvičují všechny kompetence definované Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky (SERRJ) - poslech, čtení s porozuměním, psaní, ústní projev.

V rámci kurzů obecné francouzštiny vyučujeme gramatiku a systematicky ji procvičujeme v kontextu situací každodenního života.