Obecná francouzština

Počet studentů ve skupině je 6 - 10.
Kurzy nabízíme v intenzitě 1 x 90 minut nebo 2 x 90 minut týdně.

Kurzy nabízíme zájemcům od úplných začátečníků až po pokročilé (úroveň B2). V kurzech pracujeme s učebnicí Tendances A1, A2 (jsou k zakoupení v kanceláři AF), Le Nouvel Edito B1 a Le Nouvel Edito B2. Lektoři v hodinách využívají kromě učebnic také doplňkové materiály na procvičení gramatiky, autentické materiály, pracují s interaktivní tabulí, internetem, francouzskými filmy či hudbou.

V kurzech se procvičují všechny jazykové dovednosti - poslech, porozumění psanému, ústní a písemný projev. V rámci kurzu vyučujeme gramatiku a systematicky ji procvičujeme v kontextu situací každodenního života.

Zápisy na nový semestr probíhají od 21. srpna 2017 do 24. září 2017.

POZOR! Před výběrem kurzu je nutné absolvovat rozřazovací test i přes doposud navštěvované kurzy na AF. Po jeho vyplnění jej prosím zašlete na info@afbrno.cz, následně budete pozváni k ústnímu pohovoru. Pomůžeme Vám tak vybrat si ten nejvhodnější kurz.

PDF - 169.3 kb
Test de niveau

Všechny kurzy začínají v týdnu od 2. října 2017, lekcí je 15 (v případě kurzů 2x týdně 30).
AF Brno si vyhrazuje právo na změnu v rozvrhu.

Úroveňdenčasběžná cenastudenti a členové AFstudenti a pedagogovéFirst Minute (21. 8.-27. 8. 2017)
Niveau A1
A1.1 začátečníci 1x týdněpondělí16:20-17:503300,-Kč3100,-Kč3200,-Kč3040,-Kč
A1 začátečníci 2x týdněpondělí+středa18:00-19:304999,-Kč4799,-Kč4899,-Kč4699,-Kč
A1.3úterý18:00-19:303300,-Kč3100,-Kč3200,-Kč3040,-Kč
A1/A2 2x týdněúterý+čtvrtek18:00-19:304999,-Kč4799,-Kč4899,-Kč4699,-Kč
French for English-speaking: BeginnersWednesday17:00-18:303300,-Kč3100,-Kč3200,-Kč3040,-Kč
Niveau A2
A2 2x týdněpondělí+středa18:00-19:304999,-Kč4799,-Kč4899,-Kč4699,-Kč
A2.1úterý18:00-19:303300,-Kč3100,-Kč3200,-Kč3040,-Kč
A2.3čtvrtek18:00-19:303300,-Kč3100,-Kč3200,-Kč3040,-Kč
Opakovací gramatický kurz A2čtvrtek16:20-17:503300,-Kč3100,-Kč3200,-Kč3040,-Kč
Niveau B1
B1 2x týdněpondělí+středa18:00-19:304999,-Kč4799,-Kč4899,-Kč4699,-Kč
B1.3čtvrtek16:20-17:503300,-Kč3100,-Kč3200,-Kč3040,-Kč
B1.4čtvrtek18:00-19:303300,-Kč3100,-Kč3200,-Kč3040,-Kč
B1 généralpondělí16:20-17:503300,-Kč3100,-Kč3200,-Kč3040,-Kč
Niveau B2
B2.1středa18:00-19:303300,-Kč3100,-Kč3200,-Kč3040,-Kč
B2.3středa16:20-17:503300,-Kč3100,-Kč3200,-Kč3040,-Kč
Opakovací gramatický kurz B2pondělí18:00-19:303300,-Kč3100,-Kč3200,-Kč3040,-Kč
Niveau C1
C1 actualitésstředa18:00-19:303400,-Kč3200,-Kč3300,-Kč3135,-Kč

Zajímavá nabídka: Zkombinujte gramatický kurz a konverzaci a plaťte jen 5650,-Kč místo 6700,-Kč!

Kurzy 2x týdně

A1 (začátečníci)
→ Jak jsem na tom s francouzštinou teď?
Neumím ještě nic nebo skoro nic. :)
→Co se v kurzu naučím?

 • pozdravit a představit sám sebe a své bezprostřední okolí
 • říct, co mám rád(a) a co mi chutná, jaké jsou mé záliby
 • sjednat si schůzku a odpovědět na pozvánku
 • zorientovat se ve městě
 • čísla 0-1000, dny, měsíce, data
 • časovat a používat ve větách základní slovesa
 • osobní a přivlastňovací zájmena
 • blízký budoucí čas i rozkaz
 • pokládat základní otázky
 • Tendances 1

A1 / A2
→ Jak jsem na tom s francouzštinou teď?

 • Označil(a) bych se jako „falešný začátečník“.
 • Umím se představit, stručně popsat svou rodinu a kamarády a říct o sobě i o nich základní informace.
 • Dokážu položit jednoduchou otázku.
 • Zvládnu napsat pozvánku, krátký vzkaz či pohlednici.
 • Umím vyjádřit, že něco chci, o něco poprosit a následně za to poděkovat.
 • Zorientuji se ve městě, dokážu se zeptat na cestu.
 • Dokážu utvořit větu ve futur proche (blízký budoucí čas). → Co se v kurzu naučím?
 • hovořit detailněji o svých zálibách a práci
 • mluvit o bydlení a způsobu života
 • popsat předměty kolem sebe a umělecká díla (obraz, film)
 • zorientovat se bez potíží v obchodě – objednávat, nakupovat, platit
 • vyprávět o cestování
 • popsat vzhled nějaké osoby
 • některé vztažné spojky, takže budu umět mluvit v rozvitých větách
 • vyznat se v systému francouzských zájmen
 • základně tvořit a používat passé composé (minulý čas složený) a imparfait (imperfektum)
 • Tendances 1

A2
→ Jak jsem na tom s francouzštinou teď?

 • Umím bez potíží představit sebe i své okolí.
 • Dokážu položit jednoduchou otázku, základní slovesa časuji bez problémů.
 • Zvládám základně tvořit i používat passé composé (minulý slovesný čas), imparfait (imperfektum) i futur proche (blízký budoucí čas).
 • Napíšu pozvánku, vzkaz či pohlednici.
 • V obchodě i na ulici bych zvládl(a) základní konverzaci. →Co se v kurzu naučím?
 • hovořit o jídle
 • hovořit o pracovním prostředí (podnik, firma)
 • popsat předměty kolem sebe a umělecká díla (obraz, film, kniha atp.)
 • porozumět základním zprávám v novinách
 • zorientovat se v politickém systému ve Francii
 • mluvit v rozvitých větách
 • krátce pohovořit s frankofonním mluvčím a zareagovat na jeho promluvu
 • vyznat se v systému francouzských zájmen
 • futur simple (budoucí čas prostý) a subjonctif présent (přítomný konjunktiv)
 • pasivum (trpný rod)
 • Tendances 2

A2/B1
→ Jak jsem na tom s francouzštinou teď?

 • Umím vytvořit i používat futur proche (blízký budoucí čas) i passé composé (minulý složený čas).
 • Dokážu si poradit v obchodě, na ulici, při cestování a dorozumět se v každodenních situacích. →Co se v kurzu naučím?
 • představit a popsat region či zemi
 • popsat tradice a způsob života a porovnat je s kulturou vlastní země
 • pohovořit o zážitcích z cest
 • vypravovat v minulosti na základě znalostí passé composé (minulý čas složený) a imparfait (imperfekta)
 • futur simple (budoucí čas prostý)
 • příčina a následek
 • pasivum (trpný rod)
 • Tendances 2

B1
→ Jak jsem na tom s francouzštinou teď?

 • Umím vytvořit a používat minulé časy: Passé composé, imparfait. Vím, co je to plus-que-parfait.
 • Znám budoucí časy: Le futur simple, le futur proche a umím je používat.
 • Dokážu si poradit v obchodě, na ulici, při cestování a dorozumět se v každodenních situacích. →Co se v kurzu naučím?
 • pohovořit a diskutovat o bydlení a jeho formách, popsat ideální místo k životu
 • popsat pracovní prostředí a zorientovat se na trhu práce
 • sepsat motivační dopis
 • diskutovat o zdravém životním stylu v rámci každodenního stravování
 • důsledně rozlišovat mezi passé composé a imparfait
 • chápat rozdíly v základním užití subjonctif présent

Kurzy 1x týdně

Úroveň A1 – Student při poslechu i četbě rozumí základním slovům, frázím a tématům jako je rodina, blízké okolí. Umí jednoduchým způsobem komunikovat, zvládne základní zdvořilostní fráze. Zvládne napsat např. pohlednici.

A1.1 – začátečník
→ Jak jsem na tom s francouzštinou teď?
Neumím ještě nic nebo skoro nic. :)

→ Co se v kurzu naučím?

 • pozdravit a představit sám sebe a své bezprostřední okolí
 • říct, co mám rád(a) a co mi chutná, jaké jsou mé záliby
 • zorientovat se ve městě
 • čísla 0-1000, dny, měsíce, data
 • časovat a používat ve větách základní slovesa
 • osobní a přivlastňovací zájmena
 • pokládat základní otázky
 • Tendances A1

A1.2
→ Jak jsem na tom s francouzštinou teď?

 • Označil(a) bych se jako „falešný začátečník“.
 • Umím se představit, stručně popsat svou rodinu a kamarády a říct o sobě i o nich základní informace.
 • Dokážu položit jednoduchou otázku.
 • Zvládnu napsat krátký vzkaz či pohlednici.
 • Umím vyjádřit, že něco chci, o něco poprosit a následně za to poděkovat.

→ Co se v kurzu naučím?

 • vyprávět o cestování
 • hovořit o počasí
 • sjednat si schůzku a odpovědět na pozvánku
 • poradit si v obchodě – objednávat, nakupovat, platit
 • popsat vzhled nějaké osoby
 • některé vztažné spojky, takže budu umět mluvit v rozvitých větách
 • futur proche (blízký budoucí čas) a imperativ (rozkazovací způsob)
 • základně tvořit a používat passé composé (minulý čas složený)
 • Tendances 1

A1.3
→ Jak jsem na tom s francouzštinou teď?

 • Umím se bez potíží představit, popsat svou rodinu a kamarády a říct o sobě i o nich základní informace, umím např. také popsat, jak vypadají a co mají na sobě, kde bydlí, jak žijí, jaké jsou jejich záliby.
 • Dokážu položit jednoduchou otázku, základní slovesa časuji bez problémů.
 • Zvládám základně tvořit i používat passé composé (minulý čas složený) i futur proche (blízký budoucí čas).
 • Zvládnu napsat pozvánku, vzkaz či pohlednici.
 • V obchodě i na ulici bych zvládl(a) základní konverzaci.

→ Co se v kurzu naučím?

 • hovořit detailněji o svých zálibách a práci
 • mluvit o bydlení a způsobu života
 • popsat stručně předměty kolem sebe a umělecká díla (obraz, film)
 • zorientovat se bez potíží v obchodě – objednávat, nakupovat, platit
 • některé vztažné spojky, takže budu umět mluvit v rozvitých větách
 • základy imperfekta
 • Tendances 1

Úroveň A2 – Student rozumí velmi krátkým a jednoduchým textům, jako jsou např. reklamy, časové rozvrhy, krátké osobní dopisy. Sám umí napsat např. osobní dopis, při ústní interakci s mluvčím zvládne jednoduše popsat své okolí a vlastní aktivity. Je schopen krátké základní komunikace s frankofonním mluvčím, pokud jsou zvolena jednoduchá témata a mluvčí mluví pomalu a srozumitelně.

A2.1
→ Jak jsem na tom s francouzštinou teď?

 • Umím bez potíží představit sebe i své okolí.
 • Dokážu položit jednoduchou otázku, základní slovesa časuji bez problémů.
 • Zvládám základně tvořit i používat passé composé (minulý slovesný čas), imparfait (imperfektum) i futur proche (blízký budoucí čas).
 • Napíšu pozvánku, vzkaz či pohlednici.
 • V obchodě i na ulici bych zvládl(a) základní konverzaci.

→ Co se v kurzu naučím?

 • hovořit o jídle
 • hovořit o pracovním prostředí (podnik, firma)
 • popsat předměty kolem sebe a umělecká díla (obraz, film, kniha atp.)
 • mluvit v rozvitých větách
 • krátce pohovořit s frankofonním mluvčím a zareagovat na jeho promluvu
 • vyznat se v systému francouzských zájmen
 • futur simple (budoucí čas prostý) a subjonctif présent (přítomný konjunktiv)
 • Tendances 2

A2.2
→ Jak jsem na tom s francouzštinou teď?

 • Umím vytvořit i používat futur proche (blízký budoucí čas) i passé composé (minulý složený čas).
 • Dokážu si poradit v obchodě, na ulici, při cestování a dorozumět se v každodenních situacích.

→ Co se v kurzu naučím?

 • porozumět základním zprávám v novinách
 • zorientovat se v politickém systému ve Francii
 • hovořit o nehodě či katastrofě
 • vysvětlit lékaři, jaký mám zdravotní problém
 • popsat časti lidského těla
 • objednat si v restauraci
 • mluvit o událostech
 • mluvit v rozvitých větách
 • vyznat se v zájmenech
 • futur simple (budoucí čas prostý)
 • příčina a následek
 • pasivum (trpný rod)
 • Tendances 2

A2.3
→ Jak jsem na tom s francouzštinou teď?

 • Poradím si u lékaře, kde popíšu svůj problém.
 • Zvládnu popsat cestu a pomoci frankofonnímu mluvčímu se základním problémem.
 • Napíšu krátký srozumitelný dopis např. z dovolené, kde popíši aktivity.
 • Umím popsat osoby a předměty kolem sebe.

→ Co se v kurzu naučím?

 • představit a popsat region či zemi
 • popsat tradice a způsob života a porovnat je s kulturou vlastní země
 • pohovořit o zážitcích z cest
 • porovnávat
 • popsat charakter a základní vlastnosti člověka, blízkých osob
 • vypravovat v minulosti na základě znalostí passé composé (minulý čas složený) a imparfait (imperfekta)
 • Tendances 2

Úroveň B1 – Student je schopen porozumět jasně formulovanému mluvenému či psanému textu ve spisovné francouzštině, a to na témata jemu blízká. Zvládne napsat krátký, avšak již strukturovaný text za použití spojek. Umí vyprávět či popsat své zážitky, obsah filmu či knihy. Dokáže formulovat své pocity a hodnotit události a věci, které ho obklopují.

B1.1
→ Jak jsem na tom s francouzštinou teď?

 • Zvládnu základní komunikaci s frankofonním mluvčím, dokážu reagovat na jeho podněty (mluví-li pomalu a srozumitelně).
 • Popíšu své okolí (předměty a lidi kolem sebe).
 • Rozumím krátkým jasným zprávám, čtu jednoduché texty.
 • Dokážu se vyjádřit ke každodenním tématům (nakupování, práce, škola...).
 • Rozlišuji základně mezi imparfait a passé composé
 • Dokážu hovořit o svých plánech a přáních za pomoci budoucího času a subjonctif présent.

→ Co se v kurzu naučím?

 • pohovořit a diskutovat o bydlení a jeho formách, popsat ideální místo k životu
 • popsat pracovní prostředí a zorientovat se na trhu práce
 • sepsat motivační dopis
 • diskutovat o zdravém životním stylu v rámci každodenního stravování
 • důsledně rozlišovat mezi passé composé a imparfait
 • chápat rozdíly v základním užití subjonctif présent
 • Le Nouvel édito B1

B1.2
→ Co se v kurzu naučím?

 • diskutovat o mediálním světě, porovnat česká a francouzská média
 • pohovořit o nových technologiích, světě internetu a sociálních sítí
 • hovořit o společnosti, životě v ní a aktuálních trendech (mezilidské vztahy, výchova, manželství)
 • vyjádřit svůj názor k uvedeným tématům a diskutovat o nich
 • pasivum (trpný rod)
 • učebnice Le Nouvel édito B1

B1.3
→ Co se v kurzu naučím?

 • mluvit o cestovním ruchu, dopravě a formách cestování
 • líčit detailně své zážitky z cest
 • diskutovat o konzumním způsobu života a roli peněz ve společnosti
 • vyjádřit svůj názor na základní ekologické problémy
 • vytvářet věty v plus-que-parfait (předminulý čas)
 • utvořit a používat podmínkové věty
 • časové spojky a výrazy
 • učebnice Le Nouvel édito B1

B1.4

B1 général
Chcete se připravit na maturitu? Už je to nějaký ten pátek, co máte za sebou 4-6 let studia FJ na střední škole a pozapomněli jste? Co kurz, to téma, co téma, to obohacení slovní zásoby, konverzace, diktáty, výslovnost, oprava typicky českých chyb.

Úroveň B2 – Student rozumí dlouhým mluveným i psaným textům. S určitou sebejistotou se také sám vyjadřuje, užívá dlouhá souvětí. Dokáže pomocí spojek a dalších výrazů strukturovat svou psanou či mluvenou výpověď, která prokazuje téměř dokonalé zvládnutí systému slovesných časů a způsobů. Dokáže představit a také obhájit své názory. Jeho schopnost prezentace a argumentace je však ohraničena jistou znalostí témat.

→ Jak jsem na tom s francouzštinou teď?

 • Označil bych se jako pokročilý/á.
 • Nedělá mi problém domluvit se francouzsky, v případě nenadálých komplikací dokážu vysvětlit, co se stalo.
 • Umím povyprávět krátký příběh, stále ale dělám chyby.
 • Zvládl/a bych/mám za sebou DELF B1.

→ Co se v kurzu naučím?
Všechny kurzy podúrovně B2 směřují k opakování a prohlubování naučené gramatiky, zaměřují se zvláště na spojky a obraty sloužící k nácviku tvorby rozvitých vět. Dále se předpokládá hluboké rozšíření a osvojení slovní zásoby. Studenti se učí vyjadřovat k obecně společenským tématům jako je politika, ekonomie, fenomény doby nebo aktuální trendy ve společnosti.
B2.1
Témata: Média a móda.
Učebnice Le Nouvel édito Niveau B2
B2.2
Témata: Umění a cestování
Učebnice Le Nouvel édito Niveau B2
B2.3
Témata: Ekologie a historie
Učebnice Le Nouvel édito Niveau B2
B2.4
Učebnice Le Nouvel édito Niveau B2
B2.5
Učebnice Le nouvel édito Niveau B2

Obecná francouzština C1
Jen pro zkušené uživatele.
Bez učebnice.

Opakovací gramatické kurzy
Netroufáte si posunout se do vyšší úrovně bez zopakování doposud naučeného? Potřebujete si upevnit základy? Zkuste našich 90 min. mechanických cvičení, překladů, diktátů i zábavných her.
Kurz nabízíme v úrovni A2, B1 a B2.