Aktuální nabídka kurzů

Příprava ke zkouškám DELF a DALF

Prodloužené termíny zápisů do 22. 2.!

Zápisy do kurzů v jarním semestru: 10. 1. - 22. 2. 2018

Výuka v jarním semestru: 26. 2. - 25. 6. 2018

Popis kurzu:

Počet studentů ve skupině je 6 - 10.
Kurzy probíhají vždy 1x týdně 90 minut.

V kurzech se procvičují všechny kompetence definované Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky (SERRJ):

  • poslech
  • čtení s porozuměním
  • psaní
  • ústní projev

Zápis ke zkoušce není součástí kurzu.

V jarním semestru se můžete přihlásit do přípravných kurzů na zkoušky:

  • DELF B1 Junior (4 týdny, 1. - 22. 3.)
  • DELF B2 (15 týdnů, 28. 2. - 6. 6.)

NB: Nejbližší termín zkoušky DELF B1 Junior se koná ve čtvrtek 5. 4. (přihlášky ke zkoušce a další informace viz zde).

NB: Nejbližší termín zkoušky DELF B2 (verze Junior) se koná v pátek 6. 4. (zápis ke zkoušce viz
zde). Další zkoušky DELF B2 (verze Tout public/široká veřejnost) se budou konat ve středu 20. 6.

Ke stažení:

Před zápisem do kurzu je zájemcům o tento kurz doporučeno nejprve absolvovat individuální jazykový audit za účelem ověření jejich reálné znalosti francouzského jazyka. Další informace o tomto auditu naleznete zde.