Zápisy ke zkouškám

Zápis je možné provést v době zápisů (viz rubrika „Termíny a ceny“), a to buď osobně v kanceláři Alliance Française nebo zasláním naskenované kopie přihlášky na adresu info@afbrno.cz.

Nejbližší zkoušky: DELF scolaire 2017

Word - 638.5 kb

Po odeslání přihlášky od nás obdržíte potvrzení o přijetí přihlášky. Pokyny k platbě naleznete v přihlášce.

Způsoby úhrady poplatku za zkoušky:

  • v hotovosti či kartou - v kanceláři Alliance Française Brno
  • bankovním převodem

Po zapsání a úhradě ceny zkoušky:

Po uhrazení poplatku za zkoušky obdržíte e-mailem pozvánku ke zkoušce (convocation), která bude obsahovat konkrétní údaje o konání písemné i ústní části zkoušky (datum, čas) a číslo, pod kterým budete vedeni během zkoušky této i případné další. S pozvánkou a průkazem totožnosti se dostavte na Alliance Française Brno v den konání zkoušky.

Pozor: Zkontrolujte prosím veškeré své osobní údaje uvedené v pozvánce, po vystavení diplomu je již nebude možné změnit. V případě chybných údajů kontaktujte prosím kancelář Alliance Française nejpozději v den konání zkoušky.

Výsledky zkoušek jsou uchazečům zaslány e-mailem cca 3 týdny po datu konání zkoušek. V e-mailu je specifikováno pouze „admis“ a „non admis“; pro bližší informace je možná konzultace přímo na Alliance Française.

Před samotným obdržením diplomu (cca 3 měsíce po zveřejnění výsledků) je možné si vyžádat tzv. Attestation de réussite (osvědčení o úspěšném vykonání zkoušky), který potvrzuje výsledek zkoušek.

Úspěšní uchazeči budou o možnosti vyzvednout si svůj diplom informováni e-mailem.