Zápisy ke zkouškám DELF-DALF

Zápisy ke zkoušce lze provést buď osobně v kanceláři Alliance Française nebo zasláním naskenované kopie přihlášky na adresu info@afbrno.cz.

Nejbližší termín zkoušek:

DELF-DALF tout public

zápisy ke zkoušce: 15. - 26. 1. 2018

termíny zkoušek:
A1 + A2: 19. 2. 2018
B1: 20. 2. 2018
B2: 21. 2. 2018
C1: 22. 2. 2018
C2: 23. 2. 2018

Ke stažení: přihláškový formulář

Po odeslání přihlášky od nás obdržíte potvrzení o přijetí přihlášky. Pokyny k platbě naleznete v přihlášce.

Po zapsání a úhradě ceny zkoušky:

Po uhrazení poplatku za zkoušky obdržíte e-mailem pozvánku ke zkoušce (convocation), která bude obsahovat konkrétní údaje o konání písemné i ústní části zkoušky (datum, čas) a referenční kód, pod kterým budete vedeni během zkoušky této i případné další. S pozvánkou a průkazem totožnosti se dostavte na Alliance Française Brno v den konání zkoušky.

Pozor: Zkontrolujte prosím veškeré své osobní údaje uvedené v pozvánce, po vystavení diplomu je již nebude možné změnit. V případě chybných údajů kontaktujte prosím kancelář Alliance Française nejpozději v den konání zkoušky.

Výsledky zkoušek jsou uchazečům zaslány e-mailem cca 3 týdny po datu konání zkoušek. V e-mailu je specifikováno pouze „admis“ (zkoušku vykonal úspěšně) a „non admis“ (zkoušku nevykonal); pro bližší informace je možná konzultace přímo na Alliance Française.

Před samotným obdržením diplomu (cca 3 měsíce po zveřejnění výsledků) je možné si vyžádat tzv. Attestation de réussite (osvědčení o úspěšném vykonání zkoušky), který potvrzuje výsledek zkoušek.

Úspěšní uchazeči budou o možnosti vyzvednout si svůj diplom informováni e-mailem.

Termíny dalších zkoušek v roce 2018 naleznete v rubrice Zkoušky z francouzštiny/Termíny a ceny.