Knihovna podle jazykových úrovní

Knihovna podle jazykových úrovní

Od června 2009, nabízí mediatéka Alliance française v Liberci svým čtenářům «Knihovnu podle jazykových úrovní».

  • Co to znamená?

Koncept studentské knihovny byl poprvé představen Francouzským Institutem v Madridu. Odpovídá potřebám čtenářů, kterým umožňuje identifikovat knihy odpovídající studované úrovni francouzštiny. Principem je představit díla seřazená podle úrovní CECR – společného evropského referenčního rámce (od A1 k B2) podle určitých předem daných kriterií (například délka textu nebo použitý sloh).

Tato knihovna je určena zejména studentům kurzů, kteří budou moci najít četbu přizpůsobenou jejich úrovni porozumění psanému textu. Čtenáři tedy mohou být přímo nasměrováni k sekci, která odpovídá jejich úrovni a vybrat si mezi díly, která se v ní nacházejí.

V této knihovně najdete jak adaptace klasických děl (romány Julese Verna, Alexandra Dumase, Viktora Huga), romány s vysvětlivkami, komiksy, tak také romány v úplné originální verzi (to se týká úrovní B1 a B2)