Nabídka kurzů - zimní semestr (září 2017 - leden 2018)

Přihlášení do kurzu - zimní semestr 2017/2018

Všeobecné a platební podmínky:

1. Výši kurzovného a členský příspěvek je třeba uhradit nejpozději do 14 dnů od zahájení kurzu, a to převodem na účet Alliance (bankovní spojení: 981222339/0800) nebo v hotovosti v sídle Alliance francaise Liberec v Moskevské ulici 52/24.

2. V případě, že účastník, který již kurzovné zaplatil, se rozhodne jazykový kurz nenavštěvovat, platí následující podmínky :

  • do 14 dnů od data zahájení kurzu činí storno poplatek 10% z celkové ceny kurzu
  • při odstoupení po této lhůtě se kurzovné nevrací /* /*Kurzovné může být vráceno pouze ze závažných zdravotních důvodů, na potvrzení lékaře.

3. Členský příspěvek je nezbytný k zápisu do kurzů(pokud již nejste členy), není ale součástí kurzovného a při zrušení účasti v kurzu se nevrací. Umožňuje ale nadále využívat výhod členství v Allianci (viz. Členská přihláška). Členský příspěvek platí vždy celý kalendářní rok od 1. ledna do 31. prosince. daného roku.

4. Při platbě bankovním převodem uveďte jako variabilní symbol Vaše rodné číslo popřípadě uveďte do poznámky Vaše celé jméno a název kurzu (např. Petr Novák - konverzace B1 středa 18:00 - 19:00)

5. V případě neotevření kurzu kvůli nedostatku zájemců Vám vrátíme celou zaslanou částku (včetně členského příspěvku).

6. Pokud chcete uplatnit slevu, připište do kolonky PŘIHLAŠUJI SE DO KURZU, o jakou slevu se jedná - student, důchodce, nezaměstnaný, mateřská dovolená. V případě, že chcete uplatnit slevu jako student, zašlete na liberec@alliancefrancaise.cz scan potvrzení o studiu nebo přineste originál do AF Liberec.

Přihláška do kurzu a přihláška ke členství v Alliance francaise Liberec

Přihlašovat se můžete do 20. 09. 2018.

Word - 16.9 kb
Přihláška do kurzů_Zimní_semestr_2017
Word - 83 kb
Členská přihláška na rok 2017

Po vyplnění přihlášky do kurzu a uhrazení kurzu s členským příspěvkem se stanete členem Francouzské aliance Liberec a obdržíte členskou kartičku, která Vám umožní využívat naší mediatéky a uplatnit zlevněné vstupné na kulturní akce pořádané Francouzskou aliancí Liberec. Členství je platné vždy na daný kalendářní rok.