Naše pedagogické metody

Metodologie jazykových kurzů v Alliance francaise je orientována na aktivní komunikaci, aby si naši studenti velmi rychle osvojili schopnost reagovat francouzsky v nejrůznějších situacích každodenního života.

Ve všech našich kurzech jsou studenti vedeni k tomu, aby co nejčastěji aplikovali komunikativní dovednosti v situacích blízkých skutečnosti. Tento postup, při kterém je slovní zásoba, gramatika i fonetika zaměřena na komunikaci, ponechává zároveň dostatečný prostor k osvojení základních kulturních znalostí nezbytných pro cizojazyčnou komunikaci.

Pro 6 úrovní kurzů obecné francouzštiny používáme učebnice « Version Originale, Alter Ego a Edito B1 », které rozvíjí základní schopnosti a dovednosti nezbytné pro zvládnutí francouzského jazyka. Tyto učebnice je možné zakoupit v knihkupectví Oxford Bookshop (Poštovní 11) se slevou 10 % pro studenty Alliance Française! Učebnice Version originale 1 a 2 si lze od Alliance Francaise pronajmout.

Dohoda o pronájmu učebnice

Word – 161.5 kb