Představení zkoušek

DELF & DALF co to je?
DELF (Diplom znalosti francouzského jazyka) a DALF (Diplom prohloubené znalosti francouzského jazyka) jsou diplomy udělované francouzským ministerstvem školství. Zkoušky jsou připravovány v souladu se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky, který definuje šest úrovní jazyka: A1 – A2 – B1 – B2 – C1 – C2. Diplomy jsou udělovány na základě úspěšného zvládnutí zkoušky, která se skládá se ze čtyřech povinných částí: porozumění mluvenému slovu, čtenému textu, mluvený a písemný projev.

K čemu to slouží?
Úspěšné složení zkoušek DELF & DALF vám umožní přesněji určit úroveň ovládnutí francouzštiny. Zkoušky jsou platné na celém světě a po celou dobu vašeho života. Zaměstnavatelé i frankofonní vysoké školy stále více užívají Společného evropského rámce pro definování požadovaných schopností při vyhledávání nových zaměstnanců a studentů a zkoušky DELF/ DALF zaručují tyto úrovně ve francouzském jazyce.

Kolik stojí ?

Široká veřejnostŽákovský DELF/ Juinor
DELF A11 400 / 1 200 Kč800 / 850 Kč
DELF A21 400 / 1 200 Kč800 / 850 Kč
DELF B12 400 / 2 200 Kč1 400 / 1 450 Kč
DELF B22 400 / 2 200 Kč1 400 / 1 450 Kč
DELF C13 400 / 3 200 Kč-------- / 1 500 Kč
DALF C23 400 / 3 200 Kč-------- / 1 500 Kč

Zvýhodněný tarif pro širokou veřejnost mohou uplatnit studenti Francouzského institutu v Praze a Francouzských Alliancí v České republice v rámci skupinových nebo individuálních kurzů ve školním roce 2017 - 2018.

Alliance Française Ostrava je jediným akreditovaným centrem zkoušek DELF & DALF v Moravskoslezském kraji.