Jak se zapsat ke zkoušce Delf-Dalf

Jak se zapsat ke zkoušce Delf-Dalf

Zápisy ke zkouškám DELF/ DALF probíhají od 15.01. - 26.01. 2018
Samotné zkoušky se budou odehrávat v termínu od 19. - 23.02. 2018.

Zápis je možné provést v době, kdy probíhají zápisy osobně na recepci AF, nám. Republiky 12 (2.patro).

Otevírací doba :
pondělí - čtvrtek : 13.00 - 19.00

Dále je možné se zapsat zasláním elektronické přihlášky na adresu : af@afplzen.cz

DELF Tout Public

PDF - 306.9 ko

DALF Tout Public

PDF - 306.3 ko

Po odeslání elektronické přihlášky od nás obržíte potvrzení o přijetí přihlášky, variabilní symbol a částku, kterou je třeba zaslat na účet 49 34 361 / 0100. Variabilní symbol : 22018

Způsoby úhrady poplatku za zkoušky :
hotovosti - na recepci AF
bankovním převodem - v případě úhrady bankovním převodem je nutné do 3 pracovních dnů od potvrzení přijetí přihlášky doručit na AF (osobně, mailem, poštou) potvrzení o úhradě vydané bankou. V opačném případě bude Vaše přihláška považována za neplatnou.

Po zapsání a úhradě ceny zkoušky :
Po uhrazení poplatku za zkoušky obdržíte mailem pozvánku ke zkoušce (convocation), která bude obsahovat přesné časové údaje o konání písemné i ústní části zkoušky a číslo, pod kterým budete vedeni během zkoušky této i případné další. S pozvánkou a občanským průkazem se dostavte na AF v den konání zkoušky.

Pozor : zkontrolujte prosím veškeré vaše osobní údaje uvedené v pozvánce, po vystavení diplomu je již nebude možné změnit. V případě chybných údajů kontaktujte prosím kancelář AF v den zkoušky.

CENY

DELF DALF TOUT PUBLIC
Do dne 31 prosince 2018

Ceny pro naše studenty* Ceny pro veřejnost
DELF A1,DELF A21 200,- Kč1 400,- Kč
DELF B1,DELF B22 200,- Kč2 400,- Kč
DALF C1, DALF C23 200,- Kč3 400,- Kč

*Zvýhodněný tarif mohou uplatnit studenti Francouzského institutu v Praze a Francouzských aliancí v České republice v rámci skupinových nebo individuálních kurzů ve školním roce 2017/2018.

DELF SCOLAIRE a JUNIOR (žákovský DELF)

DELF A1, A2850,- Kč
DELF B11 450,- Kč
DELF B21 500,- Kč