6. prosince 2018

Zápisy: 07-18/01/2019:DELF a DALF pro "širokou veřejnost“

Zápisy: 07-18/01/2019 : DELF a DALF pro "širokou veřejnost“

Tyto zkoušky jsou volně přístupné pro kohokoli bez jakéhokoli věkového omezení. Jednotlivé úrovně zkoušky jsou na sobě nezávislé a uchazeč se může zapsat přímo na úroveň dle svého výběru.

Zápisy: 07-18/01/2019:DELF a DALF pro "širokou veřejnost“

KALENDÁŘ 2019

Zápisy 07/01 au 18/01/2019
Zkoušky 04/02 au 08/02

Galerie

23. listopadu 2018

Diplomy DELF a DALF 2019

KALENDÁŘ 2018 > https://www.alliancefrancaise.cz/IMG/pdf/calendrier_2018_interne_docx.pdf

KALENDÁŘ 2019 > https://www.alliancefrancaise.cz/IMG/pdf/calendrier_2019_externe_docx.pdf

Diplomy DELF a DALF 2019

DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française) a DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française) se skládají z 6 nezávislých certifikátů, které odpovídají šesti úrovním Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CECRL). Díky tomuto systému se kandidát může zapsat na vybranou zkoušku aniž by skládal zkoušku nižší úrovně.

Společně s Francouzským institutem v Praze a Francouzsko-českým klubem ve Zlíně jsou Francouzské aliance jedinými centry akreditovanými pro zkoušky DELF a DALF. Zároveň nabízejí přípravné kurzy všech úrovní na tyto zkoušky.

V každé úrovni jsou ohodnoceny 4 jazykové kompetence:

  • porozumění nahrávkám
  • mluvený projev
  • porozumění textu
  • písemný projev

Existuje rovněž zkouška DELF pro školou povinnou mládež: DELF Junior (úrovně A1 až B2).

 

Co je DELF & DALF ?

Diplomy DELF (Diplom studií francouzského jazyka, Diplôme d’Etudes en Langue Française) a DALF (Diplom hlubších studií francouzského jazyka, Diplôme Approfondi de Langue Française), které v roce 1985 zavedlo francouzské Ministerstvo školství, jsou v současnosti referenčními diplomy potvrzujícími znalosti francouzštiny, a to jak pro potřeby osobní, profesní, školní, tak i univerzitní.

K čemu slouží ?

Složení zkoušek DELF či DALF a získání příslušného diplomu Vám umožní velice přesně zjistit na jaké úrovni jsou Vaše znalosti francouzského jazyka. Tyto diplomy jsou navíc uznávané ve všech zemích světa a jejich platnost je časově neomezená, tedy celoživotní ! Kromě osobního uspokojení ze zhodnocení Vaši jazykových schopností a dovedností jsou diplomy DELF / DALF oficiálním osvědčením o Vašich znalostech francouzštiny, a to jak pro zaměstnavatele či různé instituce, tak například i pro frankofonní vysoké školy a univerzity. V roce 2005 byly tyto diplomy sladěny s evropskou normou ustanovenou Radou Evropy. Nový DELF a DALF se skládá ze 6 na sobě nezávislých diplomů (od úrovně A1 po úroveň C2), které pokrývají všech šest úrovní definovaných Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky (SERRJ), přičemž přihlášení k jednotlivým zkouškám není ničím podmíněno. Každý z diplomů se skládá z dílčích zkoušek, které stejnou váhou hodnotí všechny čtyři jazykové dovednosti: porozumění ústnímu projevu a samostatný ústnímu projev, porozumění písemnému projevu a samostatný písemný projev.

 

6 úrovní zkoušek

DELF A1

Jde o základní úroveň používání jazyka, o tzv. « objevování jazyka ». Na této úrovni je student schopen reagovat jednoduchými větami : umí mluvit o sobě a o svém nejbližším okolí.

DELF A2

Tato úroveň posuzuje zvládnutí základů užívání jazyka. Student je zde již schopen řešit jednoduché úkoly každodenního života. Umí používat zdvořilostní fráze a reagovat na nejběžnější dotazy.

DELF B1

Na této úrovni jazyka se student stává méně závislým a mnohem lépe již reaguje : porozumí diskuzi a dokáže ji vést, je schopen vyjadřovat své názory a myšlenky. Poradí si i v nečekaných situacích každodenního života.

DELF B2

Uživatel je již jazykově téměř nezávislý a plynně argumentuje, je schopen obhájit svůj názor, rozvést určité stanovisko a vyjednávat. Na této úrovni student hladce zvládá společenskou komunikaci a dokáže opravit své chyby, které vedly k nedorozumění

DALF C1

Uživatel je zcela nezávislý, komunikuje spontánně a bez problémů. Má rozsáhlou slovní zásobu, ve svém projevu dokáže vybrat vhodné výrazy. Vyjadřuje se bez váhání a srozumitelně, svou promluvu člení s logickou návazností, při komunikaci užívá i složitější jazykové struktury.

DALF C2

Na této úrovni se vyžaduje od uchazeče přesnost vyjadřování, naprostá srozumitelnost a využívání výrazů adekvátních jednotlivým situacím. Student musí být schopen vytvořit práce akademické úrovně.
Informace převzaté z oficiálních internetových stránek CIEP : http://www.ciep.fr/delfdalf

DELF a DALF pro „širokou veřejnost“ (« Tous publics »)

Tyto zkoušky jsou volně přístupné pro kohokoli bez jakéhokoli věkového omezení. Jednotlivé úrovně zkoušky jsou na sobě nezávislé a uchazeč se může zapsat přímo na úroveň dle svého výběru.

DELF « Junior »

Tyto zkoušky jsou koncipovány stejně jako verze DELF pro „širokou veřejnost“ (4 nezávislé úrovně, přičemž pro každou jednotlivou úroveň jsou hodnoceny 4 dovednosti). Rozdíl spočívá v tom, že tyto zkoušky jsou určené pro žáky středních škol a že témata jednotlivých částí zkoušek příslušné úrovně jsou přizpůsobena oblastem zájmu mladých. Vydávaný diplom je shodný s diplomem DELFu pro „širokou veřejnost“.

„Žákovský DELF“ (« DELF scolaire »)

Zkoušky „žákovského DELFu“ odpovídají verzi zkoušek DELF „Junior“. Jediný rozdíl spočívá v tom, že zkouškové termíny jsou pořádány ve školách, které podepsaly smlouvu s Francouzským velvyslanectvím v České republice a místním zkušebním centrem. Na tyto zkoušky se vztahují zvýhodněné tarify a žáci se zapisují přímo v dané škole.

Připojené dokumenty

calendrier_2018_interne_docx.pdf

PDF – 230.9 kb

calendrier_2019_externe_docx.pdf

PDF – 326.6 kb
21. listopadu 2018

Culturethèque

Francouzská mediatéka přímo u vás doma a za cenu jednoho lístku do kina !

Culturethèque

Pro zobrazení obsahu klikněte zde!

Francouzský institut nabízí všem frankofonům a frankofilům digitální platformu, ve které můžete najít širokou nabídku kulturních zdrojů. Tato platforma je v České republice zpřístupněna díky Francouzskému institutu v Praze, který ji nabízí svým uživatelům a také Francouzským aliancím.

11. října 2018

Kurzy pro mládež 2018 -2019

FRANCOUZSKÁ ALIANCE V PLZNI : cliquez kurzykurzy
FRANCOUZSKÁ ALIANCE V BRNĚ :kurzy
FRANCOUZSKÁ ALIANCE V PARDUBICÍCH : kurzy
FRANCOUZSKÁ ALIANCE V OSTRAVĚ : kurzy
FRANCOUZSKÁ ALIANCE JIŽNÍ ČECHY : kurzy
FRANCOUZSKÁ ALIANCE V LIBERCI : kurzy

Kurzy pro mládež 2018 -2019
10. října 2018

Kurzy pro děti 2018 -2019

Kurzy pro děti 2018 -2019

FRANCOUZSKÁ ALIANCE V PLZNI : kurzy
FRANCOUZSKÁ ALIANCE V BRNĚ : kurzy
FRANCOUZSKÁ ALIANCE V PARDUBICÍCH : kurzy
FRANCOUZSKÁ ALIANCE V OSTRAVĚ :kurzy
FRANCOUZSKÁ ALIANCE JIŽNÍ ČECHY : kurzy
FRANCOUZSKÁ ALIANCE V LIBERCI : kurzy

1. října 2018

Překlady a tlumočení

Překlady

Překladatelské servisy zajišťují kvalitní překlady všech druhů všeobecných i odborných textů z administrativní, technické, obchodní nebo akademické oblasti, a to jak z francouzštiny do češtiny a tak i z češtiny do francouzštiny.
Příklady překládaných dokumentů: CV, články, motivační dopisy, reklamní brožury a letáky, nabídky práce, smlouvy, zprávy, doporučující dopisy, internetové stránky apod.

Všechny překlady jsou prováděny kvalifikovanými rodilými mluvčími a procházejí pečlivou kontrolou.
Provádíme rovněž rychlé a kvalitní jazykové korektury, které vám umožní ujistit se o gramatické a sémantické správnosti vašich překladů.

Tlumočení

Zajišťujeme simultánní nebo konsekutivní tlumočení vašich akcí (jednání, seminářů, kulatých stolů, oficiálních návštěv apod.) v nejrůznějších oblastech (obchod, cestovní ruch atd.);

Překlady a tlumočení

Ceny: závisí na požadované úrovni specializace tlumočníka.
Obraťte se na Francouzskou alianci ve vaší oblasti, která vám poskytne zdarma a nezávazně přesnou cenovou kalkulaci i podrobnější informace
.

CONTACTEZ-NOUS
• FRANCOUZSKÁ ALIANCE V BRNĚ : direction.brno@alliancefrancaise.cz
• FRANCOUZSKÁ ALIANCE JIŽNÍ ČECHY : direction.bohemedusud@alliancefrancaise.cz
• FRANCOUZSKÁ ALIANCE V PLZNI : direction.plzen@alliancefrancaise.cz
• FRANCOUZSKÁ ALIANCE V LIBERCI : direction.liberec@alliancefrancaise.cz
• FRANCOUZSKÁ ALIANCE V PARDUBICÍCH : af@afpardubice.com
• FRANCOUZSKÁ ALIANCE V OSTRAVĚ :direction.ostrava@alliancefrancaise.cz

5. září 2018

OTEVŘENÍ PŘIHLÁŠEK ZÁŘÍ 2018

C’est la rentrée et pourquoi ne pas commencer par apprendre le français !

Les cours :
• A l’Alliance Française de Plzen
• A l’Alliance Française de Pardubice
• A l’Alliance Française de Brno
• A l’Alliance Française de Bohême du sud
• A l’Alliance Française d’Ostrava
• A l’Alliance Française de Liberec

OTEVŘENÍ PŘIHLÁŠEK ZÁŘÍ 2018

CONTACTEZ-NOUS !
• AF BRNO : direction.brno@alliancefrancaise.cz
• AF BOHEME DU SUD : direction.bohemedusud@alliancefrancaise.cz
• AF PLZEN : direction.plzen@alliancefrancaise.cz
• AF LIBEREC : direction.liberec@alliancefrancaise.cz
• AF PARDUBICE : af@afpardubice.com
• AF OSTRAVA : direction.ostrava@alliancefrancaise.cz

24. srpna 2018

DELF SCOLAIRE 2018

Zkouška má stejnou strukturu i hodnotu jako DELF pro širokou veřejnost, je ale tématicky přiblížená studentům základních a středních škol.

Début des inscriptions : 15/10/2018
Fin : 26/10/2018

DELF SCOLAIRE 2018

CONTACTEZ-NOUS !

20. srpna 2018

Evropský den jazyků : 26. září

Evropský den jazyků (anglicky European Day of Languages, francouzsky Journée européenne des langues) se slaví každoročně 26. září, na základě prohlášení Rady Evropy z 6. prosince 2001 vydaného ke konci Evropského roku jazyků, který Rada Evropy uspořádala společně s Evropskou unií.[1] Cílem svátku je propagovat jazykovou rozmanitost a studium jazyků v zemích Evropy.

Obecné cíle Evropského dne jazyků jsou:

  • Upozornit veřejnost na důležitost studia jazyků, posilování mnohojazyčnosti a interkulturního porozumění.
  • Podpora jazykové a kulturní rozmanitosti Evropy.
  • Podpora celoživotního jazykového vzdělávání na školách i mimo školy.
Evropský den jazyků : 26. září

|