2. září 2019

FRANCOUZSKÉ DNY V HRADCI KRÁLOVÉ 2019

Nechte se unést francouzskou kulturou a zavítejte na Francouzské dny v Hradci Králové od 10. do 13.09! !

FRANCOUZSKÉ DNY V HRADCI KRÁLOVÉ 2019

VÍCE INFORMACÍ

4. července 2019

2019 HUMAN RIGHTS PRIZE OF THE FRENCH REPUBLIC

Applications are now open for the 2019 “Liberty, Equality, Fraternity” Human Rights Prize of the French Republic, awarded by the Prime Minister of the French Government.

This Prize, created in 1988, is awarded in recognition and support for the completion of individual or collective projects carried out in the field, in France or abroad, regardless of nationality or borders, to promote and protect human rights.

2019 HUMAN RIGHTS PRIZE OF THE FRENCH REPUBLIC

Applications must comply with the prize regulations.
The prize regulations are available upon request. They can also be found on the CNCDH website: http://www.cncdh.fr/fr/prix/prix-de...

4 - The application, which must be written in French, must include:
a) A letter of application presented and signed by the president or legal representative of the NGO concerned, or by the individual candidate.
b) The application form, which is attached to this call for applications and can be downloaded from the CNCDH website: http://www.cncdh.fr/fr/prix/prix-des-droits-de-lhomme.
The application must present, in detail, the actions carried out by the association or individual.
c) A presentation of the NGO concerned (statutes, operations, etc.), where appropriate.
d) The postal address and bank details of the NGO or the individual candidate.

Candidates must submit their complete application, before the deadline of 14 October 2019, to the Secretariat-General of the Commission:
 TSA 40 720 – 20 avenue de Ségur, 75007 PARIS – France
 or by email to: cncdh@cncdh.pm.gouv.fr

7. června 2019

Mediatéky Francouzské aliance

Mediatéky Francouzské aliance

Na každé Francouzské alianci je k dispozici veřejně přístupná mediatéka. Studenti a členové Aliance si zde mohou vypůjčit hrané či dokumentární filmy, romány, komiksy a časopisy, učebnice francouzštiny, francouzské noviny a časopisy nebo CD a DVD.

Tyto mediatéky umožňují příznivcům Francouzských aliancí seznámit se s uměleckou tvorbou francouzské provenience a zábavnou formou se vzdělávat ve francouzštině.

Každá mediatéka má své oddělení „Knihovny pro studenty“, které nabízí četbu rozdělenou podle jazykových úrovní Evropského referenčního rámce.

16. ledna 2019

Cours de français - 2019

Cours de français - 2019

Alliance Française de Plzeň : kurzy
Alliance Française de Brno : kurzy
Alliance Française de Pardubice : kurzy
Alliance Française d’Ostrava :kurzy
Alliance Française de Bohême du sud : kurzy
Alliance Française de Liberec : kurzy

16. ledna 2019

Francouzský kurz - 2019

Francouzský kurz - 2019

FRANCOUZSKÁ ALIANCE V PLZNI : kurzy
FRANCOUZSKÁ ALIANCE V BRNĚ : kurzy
FRANCOUZSKÁ ALIANCE V PARDUBICÍCH : kurzy
FRANCOUZSKÁ ALIANCE V OSTRAVĚ :kurzy
FRANCOUZSKÁ ALIANCE JIŽNÍ ČECHY : kurzy
FRANCOUZSKÁ ALIANCE V LIBERCI : kurzy

14. ledna 2019

Český kurz 2019

Žijete v České republice a chcete si zlepšit češtinu, abyste se lépe dorozuměli v každodenním životě ? Jste cizinec a chcete v této zemi získat pracovní zkušenosti nebo jen plánujete krátkodobý pobyt?

Francouzské aliance nabízí kurzy češtiny pro začátečníky i pokročilé, které jsou šité na míru vašim potřebám i vašim možnostem a jsou zaměřené na rychlé osvojení dovedností nutných k účinné ústní a písemné komunikaci.

Tyto soukromé kurzy jsou vyučovány českými lektory s vynikající znalostí francouzského jazyka na úrovni rodilého mluvčího, kteří mají kvalifikaci i zkušenosti s výukou českého jazyka určenou zejména frankofonním cizincům.

Český kurz 2019

• A l’Alliance Française de Plzeň > cliquezici
• A l’Alliance Française de Pardubice > cliquez ici
• A l’Alliance Française de Ceské Budejovice > cliquez ici
• A l’Alliance Française de Brno > cliquez ici

18. prosince 2018

Najděte francouzské aliance ve vašem kraji!

Najděte francouzské aliance ve vašem kraji!
23. listopadu 2018

Diplomy DELF a DALF 2019

KALENDÁŘ 2019 > https://www.alliancefrancaise.cz/IMG/pdf/calendrier_2019_externe_docx.pdf

Diplomy DELF a DALF 2019

DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française) a DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française) se skládají z 6 nezávislých certifikátů, které odpovídají šesti úrovním Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CECRL). Díky tomuto systému se kandidát může zapsat na vybranou zkoušku aniž by skládal zkoušku nižší úrovně.

Společně s Francouzským institutem v Praze a Francouzsko-českým klubem ve Zlíně jsou Francouzské aliance jedinými centry akreditovanými pro zkoušky DELF a DALF. Zároveň nabízejí přípravné kurzy všech úrovní na tyto zkoušky.

V každé úrovni jsou ohodnoceny 4 jazykové kompetence:

  • porozumění nahrávkám
  • mluvený projev
  • porozumění textu
  • písemný projev

Existuje rovněž zkouška DELF pro školou povinnou mládež: DELF Junior (úrovně A1 až B2).

 

Co je DELF & DALF ?

Diplomy DELF (Diplom studií francouzského jazyka, Diplôme d’Etudes en Langue Française) a DALF (Diplom hlubších studií francouzského jazyka, Diplôme Approfondi de Langue Française), které v roce 1985 zavedlo francouzské Ministerstvo školství, jsou v současnosti referenčními diplomy potvrzujícími znalosti francouzštiny, a to jak pro potřeby osobní, profesní, školní, tak i univerzitní.

K čemu slouží ?

Složení zkoušek DELF či DALF a získání příslušného diplomu Vám umožní velice přesně zjistit na jaké úrovni jsou Vaše znalosti francouzského jazyka. Tyto diplomy jsou navíc uznávané ve všech zemích světa a jejich platnost je časově neomezená, tedy celoživotní ! Kromě osobního uspokojení ze zhodnocení Vaši jazykových schopností a dovedností jsou diplomy DELF / DALF oficiálním osvědčením o Vašich znalostech francouzštiny, a to jak pro zaměstnavatele či různé instituce, tak například i pro frankofonní vysoké školy a univerzity. V roce 2005 byly tyto diplomy sladěny s evropskou normou ustanovenou Radou Evropy. Nový DELF a DALF se skládá ze 6 na sobě nezávislých diplomů (od úrovně A1 po úroveň C2), které pokrývají všech šest úrovní definovaných Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky (SERRJ), přičemž přihlášení k jednotlivým zkouškám není ničím podmíněno. Každý z diplomů se skládá z dílčích zkoušek, které stejnou váhou hodnotí všechny čtyři jazykové dovednosti: porozumění ústnímu projevu a samostatný ústnímu projev, porozumění písemnému projevu a samostatný písemný projev.

 

6 úrovní zkoušek

DELF A1

Jde o základní úroveň používání jazyka, o tzv. « objevování jazyka ». Na této úrovni je student schopen reagovat jednoduchými větami : umí mluvit o sobě a o svém nejbližším okolí.

DELF A2

Tato úroveň posuzuje zvládnutí základů užívání jazyka. Student je zde již schopen řešit jednoduché úkoly každodenního života. Umí používat zdvořilostní fráze a reagovat na nejběžnější dotazy.

DELF B1

Na této úrovni jazyka se student stává méně závislým a mnohem lépe již reaguje : porozumí diskuzi a dokáže ji vést, je schopen vyjadřovat své názory a myšlenky. Poradí si i v nečekaných situacích každodenního života.

DELF B2

Uživatel je již jazykově téměř nezávislý a plynně argumentuje, je schopen obhájit svůj názor, rozvést určité stanovisko a vyjednávat. Na této úrovni student hladce zvládá společenskou komunikaci a dokáže opravit své chyby, které vedly k nedorozumění

DALF C1

Uživatel je zcela nezávislý, komunikuje spontánně a bez problémů. Má rozsáhlou slovní zásobu, ve svém projevu dokáže vybrat vhodné výrazy. Vyjadřuje se bez váhání a srozumitelně, svou promluvu člení s logickou návazností, při komunikaci užívá i složitější jazykové struktury.

DALF C2

Na této úrovni se vyžaduje od uchazeče přesnost vyjadřování, naprostá srozumitelnost a využívání výrazů adekvátních jednotlivým situacím. Student musí být schopen vytvořit práce akademické úrovně.
Informace převzaté z oficiálních internetových stránek CIEP : http://www.ciep.fr/delfdalf

DELF a DALF pro „širokou veřejnost“ (« Tous publics »)

Tyto zkoušky jsou volně přístupné pro kohokoli bez jakéhokoli věkového omezení. Jednotlivé úrovně zkoušky jsou na sobě nezávislé a uchazeč se může zapsat přímo na úroveň dle svého výběru.

DELF « Junior »

Tyto zkoušky jsou koncipovány stejně jako verze DELF pro „širokou veřejnost“ (4 nezávislé úrovně, přičemž pro každou jednotlivou úroveň jsou hodnoceny 4 dovednosti). Rozdíl spočívá v tom, že tyto zkoušky jsou určené pro žáky středních škol a že témata jednotlivých částí zkoušek příslušné úrovně jsou přizpůsobena oblastem zájmu mladých. Vydávaný diplom je shodný s diplomem DELFu pro „širokou veřejnost“.

„Žákovský DELF“ (« DELF scolaire »)

Zkoušky „žákovského DELFu“ odpovídají verzi zkoušek DELF „Junior“. Jediný rozdíl spočívá v tom, že zkouškové termíny jsou pořádány ve školách, které podepsaly smlouvu s Francouzským velvyslanectvím v České republice a místním zkušebním centrem. Na tyto zkoušky se vztahují zvýhodněné tarify a žáci se zapisují přímo v dané škole.

Připojené dokumenty

calendrier_2019_externe_docx.pdf

PDF – 326.6 kb

|