19. října 2018

FESTIVALU FRANCOUZSKÝ PODZIM

Francie přijíždí do Pardubic !

Otevřete oči dokořán! Slyšíte? Je to kohoutí kokrhání! A ne kdejakého kohouta! Je to kohout francouzský! Ano, slyšíte dobře, je to zpěv Francie, která přijíždí do Pardubic!
Toto ranní kokrhání křičí: “ BONJOUR PARDUBICE !”
Sledujte kohouta, který vám přináší třítýdenní festival vybavený neuvěřitelnými akcemi - jedny překvapivější než druhé, které vám představí francouzskou kulturu moderní a plnou energie.
Váš diář bude plný k prasknutí, takže si hlavně nezapomeňte zamluvit svá místa co nejrychleji, protože by byla velká škoda zaspat kohoutí kokrhání!

Další informace

FESTIVALU FRANCOUZSKÝ PODZIM
17. října 2018

Festivalu Francouzský podzim

Vážení přátelé Alliance Française,
s radostí vám představujeme program letošního ročníku festivalu Francouzský podzim!
Více informací

Festivalu Francouzský podzim

Připojené dokumenty

af_fr_podzim_2018_brozura_nahled_v3.pdf

PDF – 5.2 Mb

Galerie

17. října 2018

Festival Bonjour Plzeň

Přípravy vrcholí! Za několik týdnů vám festival Bonjour Plzeň nabídne pobavení pro malé i velké diváky. S radostí vám představujeme našeho maskota pro rok 2018 🐕. Představení, koncerty, gastronomie, film a ateliéry už na vás čekají. Doufáme, že se vám bude náš program líbit, sledujte naše stránky ať ho nepromeškáte!

Více informací

Festival Bonjour Plzeň

Připojené dokumenty

programme_festival_automne_bonjour_plzen_2018_-2.pdf

PDF – 10.4 Mb

Galerie

17. října 2018

Festival Bonjour Budějovice

Pozor pozor! Již za necelý měsíc začíná festival Bonjour Budějovice, který i letos znovu společně oslavíme! Těšíme se na Vás od 6. do 20. listopadu 2018 a doufáme, že dorazíte v hojném počtu. Podrobný program bude brzy k dispozici na našich webových stránkách, již teď ale můžeme prozradit, že pro Vás připravujeme koktejl hudby, umění, historie, gastronomie a také různé pracovní dílny. Naše aktivity potěší celou rodinu!️
Více informací

Festival Bonjour Budějovice
11. října 2018

Diplomy DELF a DALF 2018/2019

KALENDÁŘ 2018 > https://www.alliancefrancaise.cz/IMG/pdf/calendrier_2018_interne_docx.pdf

KALENDÁŘ 2019 > https://www.alliancefrancaise.cz/IMG/pdf/calendrier_2019_externe_docx.pdf

Diplomy DELF a DALF 2018/2019

DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française) a DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française) se skládají z 6 nezávislých certifikátů, které odpovídají šesti úrovním Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CECRL). Díky tomuto systému se kandidát může zapsat na vybranou zkoušku aniž by skládal zkoušku nižší úrovně.

Společně s Francouzským institutem v Praze a Francouzsko-českým klubem ve Zlíně jsou Francouzské aliance jedinými centry akreditovanými pro zkoušky DELF a DALF. Zároveň nabízejí přípravné kurzy všech úrovní na tyto zkoušky.

V každé úrovni jsou ohodnoceny 4 jazykové kompetence:

  • porozumění nahrávkám
  • mluvený projev
  • porozumění textu
  • písemný projev

Existuje rovněž zkouška DELF pro školou povinnou mládež: DELF Junior (úrovně A1 až B2).

 

Co je DELF & DALF ?

Diplomy DELF (Diplom studií francouzského jazyka, Diplôme d’Etudes en Langue Française) a DALF (Diplom hlubších studií francouzského jazyka, Diplôme Approfondi de Langue Française), které v roce 1985 zavedlo francouzské Ministerstvo školství, jsou v současnosti referenčními diplomy potvrzujícími znalosti francouzštiny, a to jak pro potřeby osobní, profesní, školní, tak i univerzitní.

K čemu slouží ?

Složení zkoušek DELF či DALF a získání příslušného diplomu Vám umožní velice přesně zjistit na jaké úrovni jsou Vaše znalosti francouzského jazyka. Tyto diplomy jsou navíc uznávané ve všech zemích světa a jejich platnost je časově neomezená, tedy celoživotní ! Kromě osobního uspokojení ze zhodnocení Vaši jazykových schopností a dovedností jsou diplomy DELF / DALF oficiálním osvědčením o Vašich znalostech francouzštiny, a to jak pro zaměstnavatele či různé instituce, tak například i pro frankofonní vysoké školy a univerzity. V roce 2005 byly tyto diplomy sladěny s evropskou normou ustanovenou Radou Evropy. Nový DELF a DALF se skládá ze 6 na sobě nezávislých diplomů (od úrovně A1 po úroveň C2), které pokrývají všech šest úrovní definovaných Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky (SERRJ), přičemž přihlášení k jednotlivým zkouškám není ničím podmíněno. Každý z diplomů se skládá z dílčích zkoušek, které stejnou váhou hodnotí všechny čtyři jazykové dovednosti: porozumění ústnímu projevu a samostatný ústnímu projev, porozumění písemnému projevu a samostatný písemný projev.

 

6 úrovní zkoušek

DELF A1

Jde o základní úroveň používání jazyka, o tzv. « objevování jazyka ». Na této úrovni je student schopen reagovat jednoduchými větami : umí mluvit o sobě a o svém nejbližším okolí.

DELF A2

Tato úroveň posuzuje zvládnutí základů užívání jazyka. Student je zde již schopen řešit jednoduché úkoly každodenního života. Umí používat zdvořilostní fráze a reagovat na nejběžnější dotazy.

DELF B1

Na této úrovni jazyka se student stává méně závislým a mnohem lépe již reaguje : porozumí diskuzi a dokáže ji vést, je schopen vyjadřovat své názory a myšlenky. Poradí si i v nečekaných situacích každodenního života.

DELF B2

Uživatel je již jazykově téměř nezávislý a plynně argumentuje, je schopen obhájit svůj názor, rozvést určité stanovisko a vyjednávat. Na této úrovni student hladce zvládá společenskou komunikaci a dokáže opravit své chyby, které vedly k nedorozumění

DALF C1

Uživatel je zcela nezávislý, komunikuje spontánně a bez problémů. Má rozsáhlou slovní zásobu, ve svém projevu dokáže vybrat vhodné výrazy. Vyjadřuje se bez váhání a srozumitelně, svou promluvu člení s logickou návazností, při komunikaci užívá i složitější jazykové struktury.

DALF C2

Na této úrovni se vyžaduje od uchazeče přesnost vyjadřování, naprostá srozumitelnost a využívání výrazů adekvátních jednotlivým situacím. Student musí být schopen vytvořit práce akademické úrovně.
Informace převzaté z oficiálních internetových stránek CIEP : http://www.ciep.fr/delfdalf

DELF a DALF pro „širokou veřejnost“ (« Tous publics »)

Tyto zkoušky jsou volně přístupné pro kohokoli bez jakéhokoli věkového omezení. Jednotlivé úrovně zkoušky jsou na sobě nezávislé a uchazeč se může zapsat přímo na úroveň dle svého výběru.

DELF « Junior »

Tyto zkoušky jsou koncipovány stejně jako verze DELF pro „širokou veřejnost“ (4 nezávislé úrovně, přičemž pro každou jednotlivou úroveň jsou hodnoceny 4 dovednosti). Rozdíl spočívá v tom, že tyto zkoušky jsou určené pro žáky středních škol a že témata jednotlivých částí zkoušek příslušné úrovně jsou přizpůsobena oblastem zájmu mladých. Vydávaný diplom je shodný s diplomem DELFu pro „širokou veřejnost“.

„Žákovský DELF“ (« DELF scolaire »)

Zkoušky „žákovského DELFu“ odpovídají verzi zkoušek DELF „Junior“. Jediný rozdíl spočívá v tom, že zkouškové termíny jsou pořádány ve školách, které podepsaly smlouvu s Francouzským velvyslanectvím v České republice a místním zkušebním centrem. Na tyto zkoušky se vztahují zvýhodněné tarify a žáci se zapisují přímo v dané škole.

Připojené dokumenty

calendrier_2018_interne_docx.pdf

PDF – 230.9 kb

calendrier_2019_externe_docx.pdf

PDF – 326.6 kb
11. října 2018

Kurzy pro mládež 2018 -2019

FRANCOUZSKÁ ALIANCE V PLZNI : cliquez kurzykurzy
FRANCOUZSKÁ ALIANCE V BRNĚ :kurzy
FRANCOUZSKÁ ALIANCE V PARDUBICÍCH : kurzy
FRANCOUZSKÁ ALIANCE V OSTRAVĚ : kurzy
FRANCOUZSKÁ ALIANCE JIŽNÍ ČECHY : kurzy
FRANCOUZSKÁ ALIANCE V LIBERCI : kurzy

Kurzy pro mládež 2018 -2019
10. října 2018

Kurzy pro děti 2018 -2019

Kurzy pro děti 2018 -2019

FRANCOUZSKÁ ALIANCE V PLZNI : kurzy
FRANCOUZSKÁ ALIANCE V BRNĚ : kurzy
FRANCOUZSKÁ ALIANCE V PARDUBICÍCH : kurzy
FRANCOUZSKÁ ALIANCE V OSTRAVĚ :kurzy
FRANCOUZSKÁ ALIANCE JIŽNÍ ČECHY : kurzy
FRANCOUZSKÁ ALIANCE V LIBERCI : kurzy

1. října 2018

Překlady a tlumočení

Překlady

Překladatelské servisy zajišťují kvalitní překlady všech druhů všeobecných i odborných textů z administrativní, technické, obchodní nebo akademické oblasti, a to jak z francouzštiny do češtiny a tak i z češtiny do francouzštiny.
Příklady překládaných dokumentů: CV, články, motivační dopisy, reklamní brožury a letáky, nabídky práce, smlouvy, zprávy, doporučující dopisy, internetové stránky apod.

Všechny překlady jsou prováděny kvalifikovanými rodilými mluvčími a procházejí pečlivou kontrolou.
Provádíme rovněž rychlé a kvalitní jazykové korektury, které vám umožní ujistit se o gramatické a sémantické správnosti vašich překladů.

Tlumočení

Zajišťujeme simultánní nebo konsekutivní tlumočení vašich akcí (jednání, seminářů, kulatých stolů, oficiálních návštěv apod.) v nejrůznějších oblastech (obchod, cestovní ruch atd.);

Překlady a tlumočení

Ceny: závisí na požadované úrovni specializace tlumočníka.
Obraťte se na Francouzskou alianci ve vaší oblasti, která vám poskytne zdarma a nezávazně přesnou cenovou kalkulaci i podrobnější informace
.

CONTACTEZ-NOUS
• FRANCOUZSKÁ ALIANCE V BRNĚ : direction.brno@alliancefrancaise.cz
• FRANCOUZSKÁ ALIANCE JIŽNÍ ČECHY : direction.bohemedusud@alliancefrancaise.cz
• FRANCOUZSKÁ ALIANCE V PLZNI : direction.plzen@alliancefrancaise.cz
• FRANCOUZSKÁ ALIANCE V LIBERCI : direction.liberec@alliancefrancaise.cz
• FRANCOUZSKÁ ALIANCE V PARDUBICÍCH : af@afpardubice.com
• FRANCOUZSKÁ ALIANCE V OSTRAVĚ :direction.ostrava@alliancefrancaise.cz

Připojené dokumenty

pje_a4_2019_light.pdf

PDF – 566.6 kb
5. září 2018

OTEVŘENÍ PŘIHLÁŠEK ZÁŘÍ 2018

C’est la rentrée et pourquoi ne pas commencer par apprendre le français !

Les cours :
• A l’Alliance Française de Plzen
• A l’Alliance Française de Pardubice
• A l’Alliance Française de Brno
• A l’Alliance Française de Bohême du sud
• A l’Alliance Française d’Ostrava
• A l’Alliance Française de Liberec

OTEVŘENÍ PŘIHLÁŠEK ZÁŘÍ 2018

CONTACTEZ-NOUS !
• AF BRNO : direction.brno@alliancefrancaise.cz
• AF BOHEME DU SUD : direction.bohemedusud@alliancefrancaise.cz
• AF PLZEN : direction.plzen@alliancefrancaise.cz
• AF LIBEREC : direction.liberec@alliancefrancaise.cz
• AF PARDUBICE : af@afpardubice.com
• AF OSTRAVA : direction.ostrava@alliancefrancaise.cz

|