Frankofonie

Francouzské aliance v České republice v březnu oslaví Dny Frankofonie

Síť Francouzských aliancí v České republice Vám v průbĕhu března nabídne nepřeberné množství nejrůznĕjších akcí: divadelní představení, promítání filmů, koncerty, taneční představení, sportovní aktivity, ochutnávky vín, tématické snídanĕ, dílny tvůrčího psaní, literární kavárny, atd. Oslavy Frankofonie budou probíhat ve Francouzských aliancích v Brnĕ, Pardubicích, Plzni, Ostravĕ i Jižních Čechách.

Frankofonie

Program naleznete na : http://www.dnyfrankofonie.cz/

Nebo jej můžete sledovat na Facebooku aliancí:
AF Brno
AF České Budějovice
AF Ostrava
AF Pardubice
AF Plzeň

Jste srdečnĕ zváni!