Co je TBI?

TBI neboli Bílá interaktivní tabule (Tableau Blanc Interactif) vypadá jako klasická bílá tabule, která však musí být připojena k počítači anebo k videoprojektoru, aby byla aktivní a umožňovala vyžít nabízené funkce. Používá se stejně jako běžná tabule s tím rozdílem, že navíc obsahuje panel s nabídkou inovativních aplikací a funkcí: komentář k promítanému dokumentu, přehrávání video a audio dokumentů, vrstvení dokumentů či jejich souběžné zobrazení, zvýraznění textu, uložení vytvořených komentářů a anotací, návrat zpět, atp..)

Díky TBI se hodiny stávají dynamičtějšími a je posílena interaktivita ve třídě: vyučující může žáky snáze aktivně zapojit do výuky, ujímání se slova probíhá podstatně lehčeji a samovolněji a cvičení jsou pedagogicky vhodněji přizpůsobena.