Diplômes et cours en entreprises

Disponovat zaměstnanci schopnými se vyjádřit v několika cizích jazycích je dnes, v době globalizace, významný faktor pro každou společnost, která má zájem rozvíjet své působení na mezinárodní úrovni.

JSTE FRANCOUZSKÁ SPOLEČNOST ?

Znalost francouzštiny ve Vaší společnosti umožní :

  • Lépe připravit Vaše spolupracovníky na kontakt s mateřskou společností ;
  • Získat si Vaše zaměstnance nabídkou reálné možnost profesního růstu ;
  • Zvýšit atraktivnost Vaší společnosti.

JSTE ČESKÁ SPOLEČNOST ?

Věděli jste, že …

  • Francie je pátou světovou ekonomií, druhou zemí na světě, kam míří zahraniční investice a první v Evropě ;
  • Francie je v pořadí šestý investor v České republice ;
  • Téměř 500 francouzských společností v České Republice zaměstnává přibližně 100 000 osob ;
  • 68 zemí, jež jsou členy Mezinárodní organizace Frankfonie (členové a pozorovatelé) představují 1/5 veškerých obchodních transakcí a přímých zahraničních investic ve světě ?
  • Zdroje : Invest in France Agency / UBIFRANCE Česká republika

Znalost francouzštiny jako představuje významnou výhodu.

C’est pourquoi les Alliances françaises vous proposent des cours de français pour les entreprises, au format individuel ou en groupe.
Qu’il s’agisse de maîtriser le vocabulaire utilisé dans les différents domaines du monde des affaires ou d’approfondir la pratique de la langue française pour l’utiliser dans un contexte professionnel, ces cours s’adaptent aux besoins de vos collaborateurs afin de les préparer aux situations de travail courantes auxquelles ils seront confrontés au sein de votre entreprise.

Nos professeurs sont des locuteurs natifs, expérimentés et disposant des qualifications requises pour enseigner le français langue étrangère. Les cours peuvent être dispensés dans les salles de classe situées en centre-ville ou directement dans votre entreprise.

Les cours peuvent également s’orienter sur la préparation aux examens du DELF et du DALF, ou sur les examens du DELF à option professionnelle.

Diplômes DELF-DALF

Les Alliances françaises sont habilitées à faire passer les diplômes DELF DALF et DELF PRO, des diplômes officiels, reconnus internationalement. Ils vous permettent d’évaluer le niveau de langue de vos employés selon des critères de référence précis mais surtout de l’attester.

Zoom sur le DELF option professionnelle (DELF Pro)

Zkouška DELF Pro je určena veřejnosti, jejímž cílem je rozvoj nebo začlenění do frankofonního pracovního prostředí. Tato zkouška je přístupná všem zájemcům, studentům i profesně aktivním.

Zkouška DELF Pro hodnotí komunikační schopnosti společné pro běžné profesní situace. Témata při zkouškách jsou přizpůsobena pracovnímu prostředí.

Jedná se o 4 navzájem nezávislé úrovně zkoušek, které odpovídají čtyřem prvním úrovním Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (ERR) : A1 až B2.

Ke zkouškám nejsou vyžadovány žádné specifické znalosti, kandidáti se mohou zapsat na jakoukoliv zvolenou úroveň.

V každé úrovni jsou hodnoceny čtyři jazykové kompetence : poslech, mluvený projev, porozumění textu a písemný projev.

Více informací a příklady zkouškových témat najdete zde : http://www.ciep.fr/delf-pro/index.php