Diplomy a kurzy pro podniky

Disponovat zaměstnanci schopnými se vyjádřit v několika cizích jazycích je dnes, v době globalizace, významný faktor pro každou společnost, která má zájem rozvíjet své působení na mezinárodní úrovni.

Jste Francouzská společnost?
Znalost francouzštiny ve Vaší společnosti umožní:

  • Lépe připravit Vaše spolupracovníky na kontakt s mateřskou společností;
  • Získat si Vaše zaměstnance nabídkou reálné možnost profesního růstu;
  • Zvýšit atraktivnost Vaší společnosti.

Jste Česká společnost?
Věděli jste, že …

  • Francie je pátou světovou ekonomií, druhou zemí na světě, kam míří zahraniční investice a první v Evropě;
  • Francie je v pořadí šestý investor v České republice;
  • Téměř 500 francouzských společností v České Republice zaměstnává přibližně 100 000 osob;
  • 68 zemí, jež jsou členy Mezinárodní organizace Frankfonie (členové a pozorovatelé) představují 1/5 veškerých obchodních transakcí a přímých zahraničních investic ve světě?

* Zdroje: Invest in France Agency / UBIFRANCE Česká republika

Znalost francouzštiny jako dalšího, doplňujícího jazyka představuje významnou výhodu.

Francouzské aliance proto nabízí individuální nebo skupinové kurzy francouzštiny pro podniky.

Ať je cílem výuky zvládnutí výrazů používaných v nejrůznějších oblastech podnikání nebo prohloubení znalostí francouzského jazyka pro jeho využití v profesním prostředí, přizpůsobíme kurzy potřebám vašich zaměstnanců tak, aby se připravili na běžné pracovní situace, se kterými se mohou ve vašem oboru podnikání setkat.

Naši lektoři jsou rodilí mluvčí a zkušení pedagogové s odbornou kvalifikaci pro výuku francouzštiny. Kurzy probíhají buď v učebnách, které se nacházejí v centru města, nebo přímo ve vašem podniku.

Kurzy mohou být také zaměřeny na přípravu na zkoušky DELF a DALF nebo DELF PRO profesionální verze.

Diplomy DELF a DALF

Francouzské aliance jsou oprávněny provádět zkoušky k získání mezinárodně uznávaných diplomů DELF, DALF a DELF PRO. Tyto zkoušky umožní prověřit podle přesných kritérií jazykovou vybavenost vašich zaměstnanců, ale jsou především oficiálním osvědčením jejich úrovně.

DELF profesionální verze (DELF Pro)

Zkouška DELF Pro určena veřejnosti, jejímž cílem je rozvoj nebo začlenění do frankofonního pracovního prostředí. Tato zkouška je přístupná všem zájemcům, studentům i profesně aktivním.

Hodnotí komunikační schopnosti společné pro běžné profesní situace. Témata při zkouškách jsou přizpůsobena pracovnímu prostředí.

Jedná se o 4 navzájem nezávislé úrovně zkoušek, které odpovídají čtyřem prvním úrovním Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (ERR): A1 až B2.

Ke zkouškám nejsou vyžadovány žádné specifické znalosti, kandidáti se mohou zapsat na jakoukoliv zvolenou úroveň. V každé úrovni jsou hodnoceny čtyři jazykové kompetence: poslech, mluvený projev, porozumění textu a písemný projev.

Více informací a příklady zkouškových témat najdete zde: http://www.ciep.fr/delf-pro/index.php