Uzávěrka přihlášek na MBA-MAE

Uzávěrka přihlášek do programu MBA - Master management et administration des entreprises je 15. 5. 2019. Program je řádně akreditován ve Francii a absolventi získají dva diplomy. Francouzský „Diplôme d´Etat“ Université Jean Moulin Lyon 3, iaelyon School of Management a diplom MBA Vysoké školy ekonomické v Praze. V ČR má program akreditaci CAMBAS, kterou uděluje Česká asociace MBA škol.

Uzávěrka přihlášek na MBA-MAE

Podmínky přijetí:
Dobrá znalost francouzštiny a ukončené vysokoškolské vzdělání, event. bakalářský stupeň a prokázaná praxe (min. 3 roky), popř. absolutorium 8 semestrů vysoké školy (možnost paralelního studia pro studenty 5. ročníku vysokých škol – úroveň „bac + 4“).

Školné: 60 000,– Kč
Přijímací pohovory: 6. června 2019

Více informací: http://iftg.vse.cz/