Mediatéky Francouzské aliance

Mediatéky Francouzské aliance

Na každé Francouzské alianci je k dispozici veřejně přístupná mediatéka. Studenti a členové Aliance si zde mohou vypůjčit hrané či dokumentární filmy, romány, komiksy a časopisy, učebnice francouzštiny, francouzské noviny a časopisy nebo CD a DVD.

Tyto mediatéky umožňují příznivcům Francouzských aliancí seznámit se s uměleckou tvorbou francouzské provenience a zábavnou formou se vzdělávat ve francouzštině.

Každá mediatéka má své oddělení „Knihovny pro studenty“, které nabízí četbu rozdělenou podle jazykových úrovní Evropského referenčního rámce.