Francouzské aliance v ČR

Naši partneři

Síť Francouzských aliancí se opírá o četné partnery, kteří svou finanční a logistickou podporou, případně svými iniciativami, pomáhají Alianci plnit její poslání.

Místní partneři

Každá Aliance rozvíjí rovněž partnerství s místními institucemi a organizacemi, českými i francouzskými orgány nebo podniky, které mají sídlo v jejím městě nebo regionu. O partnerské spolupráci s těmito subjekty se dozvíte více na internetových stránkách jednotlivých Aliancí.