Překlady a tlumočení

Překlady

Překladatelské servisy zajišťují kvalitní překlady všech druhů všeobecných i odborných textů z administrativní, technické, obchodní nebo akademické oblasti, a to jak z francouzštiny do češtiny a tak i z češtiny do francouzštiny.
Příklady překládaných dokumentů: CV, články, motivační dopisy, reklamní brožury a letáky, nabídky práce, smlouvy, zprávy, doporučující dopisy, internetové stránky apod.

Všechny překlady jsou prováděny kvalifikovanými rodilými mluvčími a procházejí pečlivou kontrolou.
Provádíme rovněž rychlé a kvalitní jazykové korektury, které vám umožní ujistit se o gramatické a sémantické správnosti vašich překladů.

Tlumočení

Zajišťujeme simultánní nebo konsekutivní tlumočení vašich akcí (jednání, seminářů, kulatých stolů, oficiálních návštěv apod.) v nejrůznějších oblastech (obchod, cestovní ruch atd.);

Překlady a tlumočení

Ceny: závisí na požadované úrovni specializace tlumočníka.
Obraťte se na Francouzskou alianci ve vaší oblasti, která vám poskytne zdarma a nezávazně přesnou cenovou kalkulaci i podrobnější informace
.

CONTACTEZ-NOUS
• FRANCOUZSKÁ ALIANCE V BRNĚ : direction.brno@alliancefrancaise.cz
• FRANCOUZSKÁ ALIANCE JIŽNÍ ČECHY : direction.bohemedusud@alliancefrancaise.cz
• FRANCOUZSKÁ ALIANCE V PLZNI : direction.plzen@alliancefrancaise.cz
• FRANCOUZSKÁ ALIANCE V LIBERCI : direction.liberec@alliancefrancaise.cz
• FRANCOUZSKÁ ALIANCE V PARDUBICÍCH : af@afpardubice.com
• FRANCOUZSKÁ ALIANCE V OSTRAVĚ :direction.ostrava@alliancefrancaise.cz