Presentace

V rámci svého poslání zaměřeného na propagaci francouzské kultury organizují Francouzské aliance v České republice vedle jazykových kurzů i četné kulturní akce určené jak jejich studentům a členům, tak i široké veřejnosti.

Aliance fungují jako skutečné kulturní instituce, které se podílí na dialogu mezi místní kulturou a kulturami frankofonních zemí. Ve spolupráci s místními institucemi a samosprávami i francouzsko-českými podnikatelskými subjekty pořádají ve svých městech a regionech každoročně stovky kulturních akcí.

Francouzské aliance nabízejí svým příznivcům jedinečnou jazykovou zkušenost, kdy se výuka jazyka a intenzivní kontakt s kulturou vzájemně doplňují a obohacují.

Některé kulturní akce jsou pořádány pravidelně každý rok, například:

  • Evropský den jazyků (září)
  • festival Francouzský podzim a festival Bonjour Plzeň ! (říjen-listopad)
  • festival Bonjour Brno ! (duben)
  • Dny Frankofonie (březen)
  • Svátek hudby (červen).

Francouzská Aliance je rovněž partnerem několika místních festivalů a ve spolupráci s Francouzským institutem v Praze se podílí na organizaci Festivalu francouzského filmu.

Francouzské kavárny, filmové kluby, tematické večery, degustace a francouzské snídaně, turnaje v pétanque a další zábavné akce: během celého roku se můžete účastnit nejrůznějších kulturních aktivit, které jsou příležitostí k přátelskému setkání a poznávání všech aspektů frankofonní kultury.