Francouzské aliance v ČR

Prezentace sítě

Historie

První Francouzská aliance v České republice vznikla v roce 1886. V roce 1938, na konci první Československé republiky, existovalo již na 77 Francouzských aliancí po celém území České republiky. Tato síť přestala existovat po německé invazi do tehdejšího Československa. I když se po Druhé světové válce začala síť Francouzských aliancí postupně obnovovat, tento proces byl v padesátých letech úplně pozastaven.
Po sametové revoluci se síť aliancí znova obnovila , a to hlavně díky úsilí Ministerstva zahraničních věcí a angažování se regionální státní správy.

Francouzská aliance v České republice dnes

Momentálně má Francouzská aliance 6 regionálních poboček umístěných v Brně, v Českých Budějovicích, v Liberci, v Ostravě, v Pardubicích a v Plzni.

Tyto asociace založené podle českého práva se aktivně podílí na posilování vztahů mezi Francií a Českou republikou. Posláním těchto apolitických a nekonfesijních sdružení je šířit francouzský jazyk a frankofonní kulturu. V čele jejich správní rady zasedají osobnosti české občanské společnosti: ředitelé podniků, universitní profesoři, představitelé společenského života apod.

Ta či ona Francouzská aliance se liší dle regionu, ve kterém se nachází. Každá z nich je v přímém kontaktu s regionálním prostředím, s místními organizacemi, samosprávou a českou veřejností v celé její rozmanitosti.

Francouzské aliance nejsou jen jazykovými školami. Jsou prostorem pro vzájemné setkávání a sdílení. Francouzská či frankofonní společenství, děti i studenti, milovníci francouzské kultury, veřejnost všech věkových kategorií a nejrůznějších zájmů, ti všichni se zde setkávají, aby se společně učili a objevovali nové obzory.

Francouzské aliance v České republice tedy doplňují jak činnost Francouzského institutu v Praze, který své působení soustřeďuje především na hlavní město, tak i aktivity Oddělení pro kulturu a spolupráci Francouzského velvyslanectví v České republice.

Tři hlavní poslání Francouzských aliancí

Francouzské aliance reprezentují vůli a chuť Francouzů sdílet s evropskými spoluobčany pozitivní vztah k francouzskému jazyku a ke francouzské kultuře jako takové. Jejich každodenní činnost je odrazem jejich vřelého přístupu ke frankofonii a k jejímu šíření.

1. Výuka francouzštiny

Francouzské aliance poskytují výuku francouzštiny pro všechny kategorie obyvatelstva: pro středoškoláky, pro dospělé, ale i pro důchodce. V každé Francouzské alianci v ČR je dnes možné dělat všechny stupně zkoušky DELF a DALF a každá z nich představuje zároveň i místo, kde studenty spolehlivě připraví na kteroukoliv ze 6 zkoušek dle úrovní stanovených ve Společném evropském referenčním jazykovém rámci.

2. Propagace francouzské a frankofonní kultury

Propagovat francouzskou kulturu ve spolupráci s kulturními institucemi, místní samosprávou a francouzskými nebo francouzsko-českými podniky daného regionu, je druhým posláním Francouzských aliancí České republiky. Tato propagace má formu francouzsko-českých dní (například „Bonjour Brno“, „Francouzský podzim v Ostravě“, „Bonjour Plzeň“), které zahrnují taneční vystoupení, koncerty, výstavy, konference nebo projekce filmů. Francouzské aliance jsou také partnerem listopadového Festivalu francouzských filmů a březnových oslav Dnů frankofonie.

Všechny Francouzské aliance také veřejnosti poskytují k dispozici knihy, romány, eseje, komiksy, učebnice francouzštiny, CD a DVD a také „knihovny pro studenty“, které nabízejí pestrou četbu roztříděnou podle jednotlivých jazykových úrovní.

3. Rozvoj mezikulturního dialogu

Prostřednictvím vzájemných setkání francouzských a českých umělců, ale i umělců jiných národností, se Francouzská aliance aktivně podílí na podpoře kulturní různorodosti a rozvoji vztahů mezi kulturami. Francouzské aliance nejsou pouhým prostředkem propagace francouzského jazyka a kultury frankofonních zemí, ale místem setkání kultur, které podporuje jejich vzájemné porozumění a dialog.


Ať již jste student, učitel, frankofil, frankofonní anebo pouze zvědavý, neváhejte zavítat do jedné z 6 Francouzských aliancí v České republice.