Učit se francouzsky

Proč se učit francouzsky?

Proč se učit francouzsky?

- 1. Jazyk, kterým se mluví po celém světě
Francouzsky mluví více než 200 miliónů lidí na pěti kontinentech. Frankofonie spojuje 68 států a
vlád. Francouzština je po angličtině nejvíce vyučovaný jazyk a také devátý nejpoužívanější jazyk
na světě.
Společně s angličtinou je to také jediný jazyk, kterému je možné se učit ve všech zemích světa.
Francie má největší síť kulturních institucí v zahraničí, ve kterých studuje francouzštinu více než
750 000 lidí.

 • 2. Jazyk, který pomáhá najít práci
  Znalost francouzštiny a angličtiny je trumf, který znásobí vaše šance na mezinárodním trhu práce.
  Francouzština otevírá dveře francouzských společností jak ve Francii, tak ve frankofonních zemích
  (Kanada, Švýcarsko, Belgie a africký kontinent). Francie je pátou největší obchodní mocností
  a proudí do ní třetí největší objem zahraničních investic a je tedy významným hospodářským
  partnerem.
 • 3. Jazyk a kultura
  Francouzština je mezinárodním jazykem kuchyně, módy, divadla, výtvarného umění, fi lmu, tance a
  architektury. Se znalostí francouzštiny získáte možnost číst slavná díla francouzské a frankofonní
  literatury či sledovat fi lmy a poslouchat písně v originále. Francouzština je jazykem Victora Huga,
  Moliera, Leopolda Sendara Senghora, Edith Piaf, Jeana-Paula Sartra, Alaina Delona nebo
  Zinedina Zidana.
 • 4. Jazyk na cesty
  Francie je díky 70 miliónům turistů ročně nejnavštěvovanější zemí na světě. Se základními
  znalostmi francouzštiny mnohem snáze poznáte Paříž, francouzské regiony (od Azurovéno
  pobřeží přes Bretaň až k Alpám), porozumíte kultuře, mentalitě a francouzskému způsobu života.
  Francouzština je také velmi potřebná při cestování po Africe, Švýcarsku, Kanadě, Monaku,
  Seychellách.
 • 5. Jazyk ke studiu na francouzských univerzitách
  Znalost francouzštiny otevírá dveře proslulých francouzských univerzit a technických vysokých
  škol, které se řadí mezi nejlepší vysokoškolské vzdělávací insituce v Evropě a ve světě. Studenti,
  kteří ovládají francouzštinu, mohou získat stipendium francouzské vlády na postgraduální.
 • 6. Jazyk mezinárodních vztahů
  Francouzština je zároveň pracovním a ofi ciálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské
  unie, UNESCO, NATO, Mezinárodního olympijského výboru, Červeného kříže a několika právních
  evropských institucí. Francouzština je jazykem tří sídel evropských institucí: Štrasburku, Bruselu
  a Lucemburku.
 • 7. Jazyk, který otevírá dveře do světa
  Po angličtině a němčině je francouzština, následovaná španělštinou, třetím nejpoužívanějším
  jazykem na internetu. Znalost francouzštiny vám umožní být ve spojení s lidmi z frankofonních
  zemí na všech kontinentech a můžete být vždy dobře informováni díky velkým mezinárodním
  mediálním stanicím vysílajících ve francouzském jazyce (TV5, France 24, Radio France
  Internationale).
 • 8. Jazyk, který se příjemně studuje
  Francouzština je jazyk, který se snadno naučí. Existuje mnoho učebnic, se kterými se naučíte
  francouzsky zábavným způsobem, ať už jste jakéhokoli věku. Velice rychle dosáhnete úrovně,
  která vám umožní komunikovat ve francouzštině.
 • 9. Jazyk, který vám usnadní studium dalších jazyků
  Znalost francouzštiny usnadňuje studium dalších, především románských jazyků (španělštiny,
  italštiny, portugalštiny nebo rumunštiny), ale také angličtiny, neboť více než polovina dnešní
  anglické slovní zásoby pochází z francouzštiny.
 • 10. Jazyk lásky a rozumu
  Učit se francouzsky, to je zejména radost ze studia krásného, bohatého a libozvučného jazyka,
  který často nazýváme jazykem lásky. Francouzština je také jazykem analytickým,