Staňte se partnerem

Jste firma, organizace nebo i fyzická osoba a chcete nás podpořit?

Francouzské aliance nabízejí svým příznivcům jedinečnou jazykovou zkušenost, kdy se výuka jazyka a intenzivní kontakt s kulturou vzájemně doplňují a obohacují.

Francouzské aliance nejsou jen jazykovými školami. Jsou prostorem pro vzájemné setkávání a sdílení. Francouzská či frankofonní společenství, děti i studenti, milovníci francouzské kultury, veřejnost všech věkových kategorií a nejrůznějších zájmů, ti všichni se zde setkávají, aby se společně učili a objevovali nové obzory.

Partnerstvím s Francouzskými aliancemi v České republice:

• přispějete k oživení společenského života ve vašem městě a regionu a podpoříte organizaci, která rozvíjí nové vzdělávací a kulturní aktivity,
• podpoříte projekty na podporu vzdělávání a kulturní rozmanitosti,
• podpoříte prostor otevřený setkáním, kulturnímu dialogu a sdílení
• podpoříte organizaci, která je uznávána pro vysokou úroveň svých kurzů francouzštiny a pro svoji prestiž.

Pokud si stejně jako my myslíte, že je nezbytné podporovat vzdělávání, výuku cizích jazyků a kulturní rozmanitost, přidejte se k nám a pomozte nám nadále plnit naše poslání!

Francouzské Aliance České republiky investují do modernizace a zkvalitnění svých služeb, podporují frankofonní kulturní rozmanitost a příležitost otevírat nové obzory stále početnějšímu počtu svých příznivců.

Můžete nás podpořit různými způsoby:

  • sponzorováním některé z našich kulturních akcí (viz také „xxxx“),
  • obohacením fondů našich mediaték formou nákupu nových děl (např. učebních materiálů, francouzských učebnic, knih, CD, DVD atd.) nebo rozšířením našeho sortimentu francouzských novin a časopisů,
  • poskytnutím nových pedagogických zdrojů pro naše kurzy a lektory,
  • prostřednictvím investic do nových zařízení (např. počítačového vybavení pro knihovny, učebny a kanceláře),
  • bezplatným nabídnutím svých služeb a svých schopností (viz také „Stát se dobrovolníkem“).

Chcete nám navrhnout jiný projekt partnerství? Můžeme se setkat a společně projednat formu partnerství na míru, která bude odpovídat vašim představám.

Je důležité vědět, že Francouzské aliance jsou sdružení zřizovaná podle českého práva. Pokud nás podpoříte či se budete finančně podílet na některém z našich projektů, jako dárce můžete získat snížení základu daně o 5 %, jste-li právnická osoba nebo o 2 %, podnikáte-li jako OSVČ.

Komunikujete tak s veřejností a svými zákazníky jiným způsobem, přičemž image vaší firmy je obohaceno o kulturní rozměr!

Pro více informací nás kontaktujte e-mailem: coordination@alliancefrancaise.cz