Učit se francouzsky

Učit se francouzsky na Francouzské alianci

Učit se francouzsky na Francouzské alianci

Tým zkušených pedagogů specializovaných na výuku francouzštiny

Lektory Francouzských aliancí jsou výhradně rodilí mluvčí nebo frankofonní Češi. Jsou vybíráni na základě svých odborných zkušeností a pedagogického nebo filologického vzdělání v oboru výuky francouzštiny. Všichni procházejí průběžnou odbornou přípravou, díky které stále přizpůsobují své učební postupy nejnovějším pedagogickým zdrojům a poznatkům v oblasti výukových postupů.

Pracují nejen se skupinami, ale také s jednotlivci, jimž nabízíme jak kurzy konané prímo v sídle jednotlivých Francouzských aliancí, tak prípadne i externe zajištované hodiny porádané mimo prostory AF. Výuka potom probíhá v príslušných školách, sídlech daných firem ci institucí státní správy.

Inovativní prístup ve výuce

Francouzské aliance používají inovativní a pokrokové výukové metody, které všem zájemcum umožnují ovládnout francouzštinu v co nejkratší možné dobe a dosáhnout požadované úrovne jazykových znalostí a dovedností, at jsou již jejich motivace a duvody jakékoli

Zaměřují se na specifické potřeby každého studenta, přičemž vychází ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ), aby zajistili co nejkvalitnější výuku, která umožňuje studentům připravovat se v těch nejlepších podmínkách.

Francouzské aliance disponují moderními učebními nástroji, které umožňují dynamickou výuku založenou na nových informačních a komunikačních technologiích. Moderní a efektivní výuku umožňují například interaktivní tabule (TBI), kterými je od července 2009 vybaveno všech 6 francouzských aliancí v České republice.

Výuka francouzštiny jako cizího jazyka specializovanými pedagogickými týmy, moderní výukové materiály, oficiální certifikáty DELF-DALF francouzského Ministerstva školství... z uvedeného vyplývá, že studovat francouzštinu v jedné ze 6 Francouzských aliancí v České republice znamená zajistit si kvalitní vzdělání pro snazší dosažení svých cílů.