Výroční schůze zástupců Alliance Française 2017

Výroční schůze zástupců Alliance Française 2017

Ve dnech 14. a 15. září 2017 se ve Francouzském institutu v Praze uskutečnilo výroční zasedání Francouzských aliancí působících v České republice.

Šest ředitelů Francouzské aliance z Brna, Ostravy, Pardubic, Liberce, Plzně a Českých Budějovic a čtyři zástupci správní rady tak mohli diskutovat o české jazykové, kulturní a vzdělávací politice a podělit se o zkušeností a osvědčené postupy.

Kulturní rada Francouzského velvyslanectví, Luc Lévy, zdůraznil nutnost zachovat vynikající vztahy s orgány státní správy, stejně jako nezbytnost dále pokračovat v inovativní strategii rozvoje tak, aby se upevnil ekonomický model aliancí.

Rovněž přítomný Mikael de la Fuente, zástupce Nadace Francouzské aliance, představil priority strategie „Aliance 2020“.