Co jsou to zkoušky DELF a DALF?

DELF a DALF jsou mezinárodní zkoušky z francouzského jazyka. Oficiální diplomy o úspěšném vykonání zkoušky uděluje francouzské ministerstvo školství. Jedním z osmi akreditovaných míst pro konání těchto zkoušek v České republice je také Alliance Française Brno.

DELF - Diplôme d’études en langue française
DALF - Diplôme approfondi de langue française

Ke shlédnutí:

Zkoušky jsou koncipovány v souladu se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky (SERRJ), který definuje tři úrovně užívání jazyka: od uživatelů základů jazyka (A1-A2) přes samostatné uživatele (B1-B2) až po zkušené uživatele (C1-C2):

DELF: A1 – A2 – B1 – B2
DALF: C1 – C2

Diplomy jsou udělovány na základě úspěšného vykonání zkoušky v příslušné úrovni. Každá zkouška obsahuje čtyři kompetence:

  • poslech
  • čtení s porozuměním
  • písemný projev
  • ústní projev

Zájemce o zkoušku si může zvolit úroveň zkoušky dle své pokročilosti, není třeba skládat všechny úrovně postupně.

Jaké výhody diplomy přinášejí?

Úspěšné složení zkoušek DELF a DALF vám umožní oficiálně prokázat vaši úroveň ovládnutí francouzštiny. Platnost diplomů je časově neomezená a jejich využití naleznete po celém světě. Oceníte jej při žádostech o zaměstnání či při vstupu na většinu francouzských či frankofonních univerzit.

Od 1. 9. 2015 mohou žáci v rámci profilové části maturitní zkoušky nahradit jednu povinnou zkoušku mezinárodně uznávaným certifikátem (minim. v úrovni B1), koná-li žák v rámci profilové části maturitní zkoušky tři povinné zkoušky.

Jaké existují typy diplomů DELF?

Existuje více typů diplomů DELF, všechny však mají stejnou hodnotu - DELF scolaire ani DELF junior nejsou považovány za méně významné, na diplomu nenaleznete žádné označení. V Alliance Française Brno umožňujeme složit celkem 4 druhy zkoušky DELF.

DELF tout public
Je určen pro všechny zájemce bez rozdílu věku. Každý si může zvolit libovolnou úroveň dle svého uvážení.

DELF Scolaire
Je určen pro žáky základních a středních škol. Diplom se neliší od toho pro širokou veřejnost, rozdíly jsou především ve slovní zásobě a v tématický okruzích, které jsou přizpůsobeny pro školní publikum.
Zkouška DELF scolaire se koná na spádové škole (pro daný region).

DELF Junior
Odpovídá svojí formou zkoušce DELF scolaire, ale s tím rozdílem, že uchazeči se přihlašují a skládají Testy se skládají v akreditovaném zkouškovém centru (v Brně na Alliance Française).

DELF Pro (= professionnel)
Je určen především pro ty, kdo chtějí svůj diplom uplatnit na trhu práce a prokázat jím svoji schopnost integrace v zaměstání, vykonávat úkoly, zapojovat se a spolupracovat na projektech ve frankofonním prostředí. Testy jsou tematicky zaměřeny na situace v běžném pracovním životě.

Termíny a ceny zkoušek ve školním roce 2019/2020