Prezentace zkoušek DELF a DALF

Co jsou to zkoušky DELF a DALF?

DELF a DALF jsou oficiální mezinárodní zkoušky z francouzského jazyka. Garantem kvality těchto zkoušek je Ministerstvo školství Francouzské republiky. Jedním z osmi akreditovaných míst pro konání těchto zkoušek v České republice je také Alliance Française Brno.

DELF - Diplôme d’études en langue française
DALF - Diplôme approfondi de langue française

Ke shlédnutí:

Zkoušky jsou koncipovány v souladu se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky (SERRJ), který definuje tři úrovně užívání jazyka: od uživatelů základů jazyka (A1-A2) přes samostatné uživatele (B1-B2) až po zkušené uživatele (C1-C2):

DELF: A1 – A2 – B1 – B2
DALF: C1 – C2

Diplomy jsou udělovány na základě úspěšného vykonání zkoušky v příslušné úrovni. Každá zkouška obsahuje čtyři kompetence:

  • poslech
  • čtení s porozuměním
  • písemný projev
  • ústní projev

Zájemce o zkoušku si může zvolit úroveň zkoušky dle své pokročilosti, není třeba skládat všechny úrovně postupně.

Jaké výhody diplomy přinášejí?

Úspěšné složení zkoušek DELF a DALF vám umožní oficiálně prokázat vaši úroveň ovládnutí francouzštiny. Platnost diplomů je časově neomezená a jejich využití naleznete po celém světě. Oceníte jej při žádostech o zaměstnání či při vstupu na většinu francouzských či frankofonních univerzit.

Od 1. 9. 2015 mohou žáci v rámci profilové části maturitní zkoušky nahradit jednu povinnou zkoušku mezinárodně uznávaným certifikátem (minim. v úrovni B1), koná-li žák v rámci profilové části maturitní zkoušky tři povinné zkoušky.

Jaké existují typy diplomů DELF?

Existuje více typů diplomů DELF, všechny však mají stejnou hodnotu - DELF scolaire ani DELF junior nejsou považovány za méně významné, na diplomu nenaleznete žádné označení. V Alliance Française Brno umožňujeme složit celkem 4 druhy zkoušky DELF.

DELF tout public
Je určen pro všechny zájemce bez rozdílu věku. Každý si může zvolit libovolnou úroveň dle svého uvážení.

DELF Scolaire
Je určen pro žáky základních a středních škol. Diplom se neliší od toho pro širokou veřejnost, rozdíly jsou především ve slovní zásobě a v tématický okruzích, které jsou přizpůsobeny pro školní publikum.
Zkouška DELF scolaire se koná na spádové škole (pro daný region).

DELF Junior
Odpovídá svojí formou zkoušce DELF scolaire, ale s tím rozdílem, že uchazeči se přihlašují a skládají Testy se skládají v akreditovaném zkouškovém centru (v Brně na Alliance Française).

DELF Pro (= professionnel)
Je určen především pro ty, kdo chtějí svůj diplom uplatnit na trhu práce a prokázat jím svoji schopnost integrace v zaměstání, vykonávat úkoly, zapojovat se a spolupracovat na projektech ve frankofonním prostředí. Testy jsou tematicky zaměřeny na situace v běžném pracovním životě.

Ceník zkoušek v roce 2019

DELF-DALF tout public

ÚroveňCenaZvýhodněná cena (*)
DELF A1 1400 Kč 1200 Kč
DELF A2 1400 Kč 1200 Kč
DELF B1 2400 Kč 2200 Kč
DELF B2 2400 Kč 2200 Kč
DALF C1 3400 Kč 3200 Kč
DALF C2 3400 Kč 3200 Kč

(*) Zvýhodněná cena platí pro studenty Alliance Française Brno.

DELF Pro

ÚroveňCenaZvýhodněná cena (**)
DELF A1 1400 Kč 1200 Kč
DELF A2 1400 Kč 1200 Kč
DELF B1 2400 Kč 2200 Kč
DELF B2 2400 Kč 2200 Kč

(**) Zvýhodněná cena platí pro studenty Alliance Française Brno a pro uchazeče z IBM Brno.

DELF scolaire

ÚroveňCena
DELF A1 850 Kč
DELF A2 850 Kč
DELF B1 1450 Kč
DELF B2 1500 Kč

DELF junior

ÚroveňCena
DELF A1 850 Kč
DELF A2 850 Kč
DELF B1 1450 Kč
DELF B2 1500 Kč

DELF Prim

ÚroveňCena
DELF A1.1 750 Kč
DELF A1 850 Kč