DELF a maturitní zkouška

DELF a maturitní zkouška

Od 1. 9. 2015 platí možnost nahrazení profilové maturitní zkoušky z cizího jazyka výsledkem standardizované zkoušky z francouzského jazyka na úrovni B1 nebo vyšší (např. zkouškou DELF B1 nebo B2) podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (viz § 19a vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou).

Tato možnost ale platí pouze v případě, koná-li žák v profilové části maturitní zkoušky 3 povinné zkoušky.

Aktuální seznam zkoušek poskytující možnost nahrazení profilové maturitní zkoušky z cizího jazyka je ke stažení na stránkách CERMAT.