Evropský Den Jazyků

Evropský Den Jazyků

Měsíc jazyků!
Září je spojováno se začátkem školního roku, podzimu a s předsevzetími, které si dáváme na nový školní rok. Září je také měsícem oslav jazyků, především těch evropských.

K této příležitosti v pátek 19. září Alliance française a Osterreich Institut otevřou dveře budovy zvané Muzejka (Moravské nám. 15), aby tak společně oslavili Evropský den jazyků.

Celodenní program je rozdělen na dopolední aktivity ve francouzštině a němčině jak pro úplné začátečníky, tak pro ty pokročilejší určené školám a odpolední ukázkové hodiny a prezentace kurzů pro širokou veřejnost všech jazykových úrovní (16h až 20:00h).
Během odpoledne budou probíhat také soutěže o ceny.

Odpolední ukázkové hodiny budou probíhat každých třicet minut a budou vedené lektory obou institutů. Zájemci si rovněž na místě mohou složit rozřazovací test, který jim pomůže orientačně určit jejich jazykovou úroveň.

« Je to příležitost pro všechny, aby překročili práh Muzejky a seznámili se s cizími jazyky. Otevřením dveří a ukázkovými hodinami chceme poukázat na to, že je výuka dostupná všem a jak francouzština tak němčina nejsou jazyky tak složité, jak by se na první pohled mohlo zdát. » shrnuje ředitelka Alliance française Aude Martin.

Jelikož jsou jazyky neoddělitelně spjaty s kulturou, nezdráhejte se zdržet na gaučích ve druhém poschodí a shlédnout večerní promítání francouzského filmu s anglickymi titulky. Vstupné dobrovolné – Začátek filmu ve 20h.

Odpolední program AF :
16:30-17:00 A2.2 mírně pokročilí
16:30-17:00 Konverzace 1 (B1) středně pokročilí

17:10-17:40 B1 středně pokročilí
17:50-18:20 Příprava na zkoušku Delf B2
17:50-18:20 Začátečníci

18:30-19:00 Falešní začátečníci
18:30-19:00 Konverzace 3 (C1) velmi pokročilí

19:10-19:40 Tchèque
19:10-19:40 Příprava na zkoušku Dalf C1

Přihlašovací formulář na ukázkové hodiny :zde

20h : promítání film Svatojakubská pouť - Coline Serreau.
Film ve francouzštině s anglickymi titulky.

ukázka : https://www.youtube.com/watch?v=FqQsNDJ16Kw

synopsis : Chtějí-li získat dědictví po matce, musí dva bratři a jejich sestra vykonat pouť do svatého španělského města Santiago de Compostela. Samozřejmě hezky po svých. Možná na této daleké cestě konečně poznají, co je v životě důležité… (zdroj csfd)