Evropský sbor solidarity

Co je Evropský sbor solidarity?

Jde o iniciativu EU, která mladým lidem umožní věnovat se profesi nebo působit jako dobrovolník v rámci projektu ve prospěch místní komunity, a to jak doma, tak v ostatních zemích Evropy.

Mladí lidé, kteří se do evropského sboru solidarity chtějí zapojit, musí vyjádřit souhlas s jeho >>>posláním a zásadami, jimiž se budou muset řídit.

Kdo se může programu účastnit?

Do Evropského sboru solidarity se mohou zaregistrovat osoby starší 17 let, nicméně projektu se mohou zúčastnit až po dosažení 18 let. Do projektů realizovaných v rámci Evropského sboru solidarity se mohou zapojit mladí lidé do 30 let.

>>>Často kladené dotazy (FAQ)

Alliance Française Brno přijímá od roku 2014/2015 vždy 1 zahraničního dobrovolníka na jeden rok (12 měsíců: říjen-září). V rámci programu spolupracujeme se SVČ Lužánky, které koordinuje činnost dobrovolníků na svých pracovištích a v dalších partnerských organizacích.

Od r. 2014 jsme měli možnost u nás přivítat tyto evropské dobrovolníky:

2014/2015: Mathis Boucher
2015/2016: Laurette Hue
2016/2017: Virginie Le Tallec
2017/2018: Marie Facélina, Angélique Tang King Yuk (10-11/2017)
2018/2019: Marie Blin (10-12/2019)
2019: Sarah Chekal (02-07/2019)
2019/2020: Florent Alamelou (10/2019-06/2020)
2020/2021: Estelle Robin (09/2020-09/2021)