Herna francophone - pro děti a jejich rodiče

Herna francophone - pro děti a jejich rodiče

„Herna francophone" jsou neformální setkání v zábavném duchu. Těchto setkání se mohou zúčastnit frankofonní rodiče a jejich děti každého věku a všichni účastníci si s sebou mohou přinést hry.

Členové Herny francophone se schází jednou za dva týdny v sobotu ráno v prostorách Alliance Française nebo, pokud to počasí dovoluje, v parku Lužánky.

Herna byla založena v roce 2015. Účelem je umožnit dětem, aby se setkaly, hrály si spolu a zároveň mluvily francouzsky. Hernu uvádíme hrou nebo aktivitami, které pomohou dětem „dostat se" do hry ve francouzštině a umožní jim lépe se mezi sebou poznat.

Při našich setkáních jsme uspořádali dílny pro starší děti (od 5-6 let) a burzu dětských knížek. Obsah našich dílniček se orientuje na učení se četbě a psaní, ale rodiče mají možnost navrhnout témata jiná. V minulosti jsme uskutečnili dílny výtvarné, pekli jsme perníčky, zabývali jsme se přírodními vědami a uspořádali jsme také „bojovku„s tématem „Pět smyslů“.

Přejete-li se dozvědět o našich aktivitách více, kontaktujte nás na adrese lbajard@gmail.com.