„Je to opravdu v České republice?“

Výstava fotografií Laurette Hue. Do 28. října
Vstup volný.

„Je to opravdu v České republice?“

Laurette do Brna přijela v říjnu 2015, aby zde strávila rok v rámci Evropské dobrovolné služby. Hned po příjezdu začala fotografovat své okolí. Chtěla svým přátelům i rodině ve Francii ukázat, jak se zde žije. Když tyto fotky zveřejnila na facebooku, reakcí bylo překvapení. Snímkům se divili zvláště Češi, kteří byli ohromení, že taková místa ve městě či zemi, kde žijí, vůbec existují.

Z jejich často kladené otázky „Je to opravdu v České republice?“ pak vznikl název výstavy.
Z takovéto reakce vyvstává fakt, že každý vnímá své okolí jinak, a nezáleží na tom, zda jsme v tom či onom městě doma či ne. Jsme-li v cizí zemi, díváme se na věci kolem nás jinak. Protože jsme si zvykli na místo, kde jsme se narodili nebo už dlouho žijeme, máme tendenci vůči němu neprojevovat příliš velkou zvědavost ani pozornost, a tak ani nevíme, jako moc krásné a bohaté je. Touto optikou tedy fotografovala Laurette Brno a další navštívená místa, aby tak odhalila jejich malé poklady, doposud možná skryté.
Laurette není fotografka, ráda zkrátka zachycuje okamžiky, krajiny i hezké fasády. Má radost, že může plody své záliby sdílet s ostatními.
Příležitost zjistit, jak mladá Francouzka vidí Českou republiku. Vstup volný.

Pár slov o Laurette
Laurette, 27 let, se narodila v Reims, na východě Francie. Studovala komunikaci a umělecký marketing mezi Nancy a Metz.
Po třech letech práce ve svém rodném městě, kde pracovala v divadle jako atašé pro vztahy s publikem, dostala chuť poznat nové věci a rozšířit si obzory, proto se přihlásila do programu Evropské dobrovolné služby. Jako nejlepší kandidátku si ji vybrala Alliance française de Brno, a tak Laurette v říjnu 2015 dorazila do Brna. Začala zde pracovat v mediatéce, animovala Večery společenských her, pořádala Ciné-Café, pomáhala celému týmu Alliance při různých kulturních událostech (Festival francouzského filmu, Festival Bonjour Brno) a byla nápomocna při dalších úkolech. Na konci září se vrací do Francie, překypující energií, kterou jí Brno předalo skrze spoustu zajímavých lidí, se kterými se setkala, a díky zdejšímu příjemnému životu.