Jeden den s Marcelem Proustem

Jeden den s Marcelem Proustem

Zveme vás v úterý 12. 11. 2019 na dvě akce spojené s románem Hledání ztraceného času od Marcela Prousta.

Přednáška

Narace v Proustově Hledání ztraceného času
16.30 hod.
Filozofická fakulta MU
Arna Nováka 1, budova D - Čítárna (přízemí)

Přednášející:
doc. Mgr. Josef Fulka, Ph.D.
Filosofický ústav AV ČR

Málokteré dílo západní literatury rozvíjí tak složitou narativní strukturu jako Proustovo Hledání ztraceného času. Není proto divu, že tato meditace o čase a zkušenosti přitahovala nejen zájem naratologů, ale i filosofů. V přednášce se pokusíme kontrastovat některé - často dosti různorodé - interpretační pozice, k nimž Proustův text v průběhu času zavdal podnět. Vodítkem nám budou především úvahy G. Genetta, G. Deleuze, E. Levinase a dalších.

Divadelní představení

Hledání ztraceného času
Divadelní adaptace stejnojmenného románu
19.00 hod. (včetně dramaturgického úvodu od 18.30)
Mahenovo divadlo
Malinovského nám. 1

režie: Jan Antonín Pitínský
adaptace: Harold Pinter, Di Trevis

=> Vstupenky

Ke stažení: