Kdo jsme?

Jsme nezisková organizace, která vznikla v roce 1990 pod názvem Moravská francouzská společnost.

V roce 1992 se naše společnost přejmenovala a získala název Alliance Française Brno.

Po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku (NOZ) se původní občanské sdružení přeměnilo na spolek a od 14. 2. 2017 nese tedy současný oficiální název Alliance Française Brno, z. s.

Naši organizaci tvoří členská základna, která si volí svůj správní výbor. Tento výbor má v současné době 6 členů:

  • JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D., předsedkyně správního výboru, soudce Ústavního soudu
  • Mgr. Andrea Grigerová, místopředsedkyně správního výboru, lektor a fontolog
  • Franck Ferlay, místopředseda správního výboru, profesor Gymnázia Matyáše Lercha, Brno
  • Mgr. Petra Kuchaříková, člen správního výboru, překladatelka a lektorka francouzského jazyka
  • Thierry Saint-Arnoult, člen správního výboru, profesor Gymnázia Matyáše Lercha, Brno
  • Doc. MgA. Pierre Nadaud, člen správního výboru, choreograf-režisér a pedagog, JAMU v Brně

Statutárními orgány Alliance Française Brno jsou její předsedkyně a ředitel. Funkci ředitele v současné době vykonává Mgr. Jiří Votava, MBA.

Naše organizace sídlí od roku 2001 na adrese Moravské náměstí 690/15, 602 00 Brno, v budově známé jako Berglův palác.

Dle platných Stanov patří mezi naše cíle:

  • napomáhat šíření francouzského jazyka a frankofonních kulturních hodnot ve městě Brně a přilehlém regionu
  • sdružovat osoby, které si přejí přispívat k rozvoji znalosti a zájmů o francouzský jazyk a myšlení,
  • v širším měřítku podporovat lepší vzájemné porozumění mezí Francií a Českou republikou, prostřednictvím jazykových a kulturních kontaktů.


Zleva: P. Kuchaříková, A. Grigerová, J. Votava, K. Šimáčková (předsedkyně), F. Ferlay, T. Saint-Arnoult

Chtěli byste se stát naším členem? Velice rádi vás u nás uvítáme. Pro více informací klikněte ZDE.