Nákaza | film Lékařů bez hranic

Nákaza | film Lékařů bez hranic

Lékaři bez hranic / Médecins Sans Frontières (MSF) a Alliance française de Brno vás zvou na promítání filmu Nákaza.

Jak vypadala epidemie viru ebola v západní Africe? Podívejte se sami – očima místních obyvatel, zástupců tamní samosprávy, humanitárních pracovníků, pacientů i přeživších.

Svět se z dosud nejvážnější epidemie tohoto onemocnění v západní Africe vzpamatoval teprve velmi nedávno. Při boji s jeho šířením sehráli Lékaři bez hranic velmi významnou úlohu. Jak vypadal projekt v postiženém regionu? To představuje film Nákaza, který dává divákům nahlédnout do míst, kam se kvůli nejpřísnější karanténě téměř nikdo nedostane.

Po skončení promítání bude následovat debata s pracovnicí Lékařů bez hranic, která se osobně účastnila mise v západní Africe. Přiblíží, jak takový projekt v praxi vypadá, jak důležité je dodržovat tzv. „no touch policy“, tedy zákaz jakéhokoli fyzického kontaktu, a ráda zodpoví i další dotazy.

Vstup je zdarma, kapacita sálu je 50 lidí.