Šablony II

Připravujeme pro vás program stáží DVPP na školní rok 2019/2020.

Na tyto stáže lze čerpat finanční prostředky v rámci Šablon II.