Seminář Galops v Brně

Seminář Galops v Brně

V sobotu 30. 1. přivítala AF Brno mezi svými zdmi seminář, určený odbornému publiku jezdeckého světa. Milovníci koní se tak mohli dozvědět o edukačním systému ve francouzském stylu a o hodnocení Galops®. Školení bylo organizováno jezdeckým klubem Mansberk a akreditováno MŠMT.
V Alliance française de Brno jsme potěšeni, že česko-francouzská spolupráce se neomezuje jen na lingvistické pole a že se akce podobného rázu mohla odehrávat v našich prostorách.

http://www.jezdci.cz/clanky/Prvni-seminar-k-vzdelavacimu-systemu-Galops/