Spolek přátel Raduit de Souches

JPEG - 14.3 kb

Raduit de Souches

Města Brno a La Rochelle pojí významná osobnost Jeana Louise Raduit de Souches, současníka Tří mušketýrů, jednoho z největších velitelů třicetileté války.
Raduit de Souches započal svou „kariéru“ v Brně; v místním kostele svatého Jakuba je také pohřben. V jeho rodném městě, La Rochelle, pak nalezneme například de Souchesův rodný dům.
Osou projektu je kulturní a turistická spolupráce těchto dvou měst spojených osudem tohoto - pro Brno velmi významného - muže.

www.raduitdesouches.cz
https://www.facebook.com/raduitdesouches

JPEG - 57.8 kb

La Rochelle