Výsledky zkoušek

Výsledky zkoušek DELF-DALF v roce 2018

K identifikaci uchazeče je nutné znát číslo uchazeče (n° candidat).

Uveřejněné výsledky jsou pouze informací o vykonání (admis) resp. nevykonání zkoušky (non admis). Konkrétní bodové ohodnocení v jednotlivých částech zkoušky (písemná část, ústní část) je možné zjistit na požádání, a to zasláním dotazu na info@afbrno.cz.

Uchazeči, kteří úspěšně vykonali zkoušku, mohou zaslat písemně na e-mail info@afbrno.cz žádost o vystavení Attestation de réussite (pozor, toto osvědčení nenahrazuje oficiální diplom francouzského ministerstva školství).

Oficiální diplomy budou uchazečům předány cca 3 měsíce od oficiálního ukončení zkušebního období. Uchazeči budou informováni e-mailem o možnosti vyzvednutí svých diplomů.

Zasílání poštou není možné.

Děkujeme za pochopení.

Všem, kteří zkoušku úspěšně složili, blahopřejeme.