Výsledky

Výsledky zkoušek DELF-DALF

K identifikaci uchazeče je nutné znát číslo uchazeče (n° candidat).

ZKOUŠKY KONANÉ V ROCE 2019

ZKOUŠKY KONANÉ V ROCE 2018

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO UCHAZEČE: Uveřejněné výsledky jsou pouze informací o tom, zda uchazeč zkoušku úspěšně vykonal (ADMIS) či zda zkoušku nevykonal (NON ADMIS).

Konkrétní bodové ohodnocení v jednotlivých částech zkoušky (poslech, porozumění psanému textu, písemný projev, ústní projev) je možné zjistit na požádání, a to zasláním dotazu na info@afbrno.cz.

Uchazeči, kteří úspěšně vykonali zkoušku, mohou zaslat písemně na e-mail info@afbrno.cz žádost o vystavení Attestation de réussite (pozor, toto osvědčení nenahrazuje oficiální diplom francouzského ministerstva školství.

Oficiální diplomy budou uchazečům předány cca 3 měsíce po skončení zkoušek. Uchazeči budou informováni e-mailem o možnosti vyzvednutí svých diplomů.

VŠEM ÚSPĚŠNÝM ABSOLVETŮM ZKOUŠKY BLAHOPŘEJEME!