Výsledky

Výsledky zkoušek DELF a DALF

K identifikaci uchazeče je nutné znát číslo uchazeče (n° candidat).

ZKOUŠKY KONANÉ V ROCE 2021DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO UCHAZEČE: Uveřejněné výsledky jsou pouze informací o tom, zda uchazeč zkoušku úspěšně vykonal („admis“) či zda zkoušku nevykonal („non admis“) resp. zda se ke zkoušce nedostavil („absent“).

Konkrétní bodové ohodnocení v jednotlivých částech zkoušky (poslech, porozumění psanému textu, písemný projev, ústní projev) je možné zjistit na požádání, a to zasláním dotazu na info@afbrno.cz.

Uchazeči, kteří úspěšně vykonali zkoušku, mohou zaslat písemně na e-mail info@afbrno.cz žádost o vystavení Attestation de réussite (pozor, toto osvědčení nenahrazuje oficiální diplom francouzského ministerstva školství.

Oficiální diplomy budou uchazečům předány cca 2 měsíce po skončení zkoušek. Uchazeči budou informováni e-mailem o možnosti vyzvednutí svých diplomů.

Uchazeči mají možnost konzultace své písemné práce, a to po dobu 12 měsíců po absolvování zkoušky. Po této lhůtě je písemná práce skartována. Konzultace je možná pouze po předchozí domluvě. Je nutná osobní přítomnost uchazeče v sídle Alliance Française Brno. Kopie písemných zkoušek neposkytujeme.


ZKOUŠKY KONANÉ V ROCE 2020


ZKOUŠKY KONANÉ V ROCE 2019


ZKOUŠKY KONANÉ V ROCE 2018