Výstava fotografií - Zdroje pro život

Výstava fotografií - Zdroje pro život

Nebuďme lhostejní k prostředí, ve kterém žijeme.
Výstava fotografií se zamýšlí nad využíváním zdrojů energie a životadárné vody na planetě Zemi.

14. 10. - 7. 11. 2019

Galerie Alliance Française Brno
Moravské nám. 15

Vstup volný