Vzorové testy

Více informací o zkouškách DELF a DALF spolu s detailními požadavky pro jednotlivé úrovně naleznete na stránkách http://www.ciep.fr/delfdalf/.

Vzorové verze zkoušek: