Zápisy ke zkouškám DELF-DALF

Přijímáme přihlášky ke zkouškám DELF a DALF až do 23. 5.

Ke zkoušce se můžete přihlásit některým z těchto způsobů:

Po vašem zaregistrování od nás obdržíte pokyny k úhradě zápisného ke zkoušce.

Termíny zkoušek (dle úrovní):

A1: pondělí 18. 6. 2018
A2: pondělí 18. 6. 2018
B1: úterý 19. 6. 2018
B2: středa 20. 6. 2018
C1: čtvrtek 21. 6. 2018
C2: pátek 22. 6. 2018

Alliance Française si vyhrazuje právo zrušit konání zkoušky v úrovni, ve které by nebyl dosažen požadovaný minimální počet uchazečů (5 uchazečů).

Cca 10 dní před konáním zkoušky obdržíte e-mailem tzv. convocation (pozvánku ke zkoušce), která bude obsahovat konkrétní údaje o konání písemné i ústní části zkoušky (datum, čas) a váš osobní referenční kód (n° candidat).

Ke zkoušce je nutné se dostavit s pozvánkou (convocation) a s platným průkazem totožnosti.

Pozor: Zkontrolujte prosím veškeré své osobní údaje uvedené v pozvánce, po vystavení diplomu je již nebude možné změnit. V případě chybných údajů kontaktujte prosím kancelář Alliance Française nejpozději v den konání zkoušky.

Výsledky zkoušek jsou uchazečům zaslány e-mailem cca 3-4 týdny po datu konání zkoušek. V e-mailu je specifikováno pouze „admis“ (zkoušku vykonal úspěšně) a „non admis“ (zkoušku nevykonal); pro bližší informace o výsledcích v jednotlivých částech zkoušky je možná konzultace přímo na Alliance Française.

Před samotným obdržením diplomu (cca 3 měsíce po zveřejnění výsledků) je možné si vyžádat tzv. Attestation de réussite (osvědčení o úspěšném vykonání zkoušky), který potvrzuje výsledek zkoušek.

Úspěšní uchazeči budou o možnosti vyzvednout si svůj diplom informováni e-mailem.