Zkoušky DELF-DALF

Zkoušky DELF-DALF

Přihlaste se ke zkouškám DELF nebo DALF on-line na tomto přihláškovém formuláři.

Zápisy probíhají v termínu 7. - 18. 1. 2019.

Zkoušky se konají na začátku února v těchto termínech:

4. 2. - DELF A1, DELF A2
5. 2. - DELF B1
6. 2. - DELF B2
7. 2. - DALF C1
8. 2. - DALF C2

Další informace: