DELF a DALF, co to je?

DELF a DALF, co to je?

DELF (diplôme d’études en langue française) a DALF (diplôme approfondi de langue française) jsou oficiální diplomy osvědčující znalost francouzského jazyka udělované francouzským Ministerstvem školství. Francouzská aliance Jižní Čechy je zkouškovým centrem pro skládání DELFu a DALFu a pomáhá Vám k co nejlepší přípravě na tyto zkoušky: naše kurzy obecné francouzštiny či tzv. přípravné kurzy na DELF/DALF Vám umožní si procvičit jednotlivé části zkoušky.

6 úrovní které odpovídají úrovním definovaným Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky.

Jaké existují typy DELF?

Existuje více typů diplomů DELF, všechny však mají stejnou hodnotu - DELF Junior ani DELF Scolaire nejsou považovány za méně významné, na diplomu nenaleznete žádné označení. V Alliance Française Bohême du Sud umožňujeme složit celkem 4 druhy zkoušky DELF.

DELF tout public – pro širokou veřejnost

Je otevřený pro všechny zájemce bez rozdílu věku. Každý si může zvolit libovolnou úroveň dle svého uvážení.

DELF Junior

Je určen pro studenty mezi 12 a 17 lety, kteří chtějí získat své první osvědčení ještě na základní či střední škole. Výstupní diplom se neliší od toho pro širokou veřejnost, rozdíly jsou především ve slovní zásobě a v tématický okruzích, které jsou přizpůsobeny pro školní studenty. Testy se skládají v jazykových institucích.

DELF Scolaire – školní DELF

Odpovídá svojí formou DELF Junior, ale s rozdílem, že studenti se přihlašují a skládají zkoušku na partnerské střední škole a jsou cenově zvýhodněni.

DELF Pro - profesnionalní verze

Je určen především pro, ty jenž chtějí svůj diplom uplatnit v zaměstnání a prokázat jím, že jsou schopni se začlenit, vykonávat úkoly, zapojovat se a spolupracovat v projektech ve frankofonním prostředí. Testy jsou tématicky zaměřeny na situace v běžném pracovním životě.