DELF Junior - březen 2022

Je určen pro studenty mezi 12 a 17 lety, kteří chtějí získat své první osvědčení ještě na základní či střední škole. Výstupní diplom se neliší od toho pro širokou veřejnost, rozdíly jsou především ve slovní zásobě a v tématický okruzích, které jsou přizpůsobeny pro školní studenty. Testy se skládají v jazykových institucích.

DELF a DALF jsou oficiální mezinárodní zkoušky z francouzštiny, které vydává francouzské ministerstvo školství. Zkoušky jsou připravovány v souladu se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky, který definuje šest úrovní jazyka od začátečníků po zkušené mluvčí:
DELF: A1 – A2 – B1 – B2
DALF: C1 – C2

Diplomy jsou udělovány na základě úspěšného zvládnutí zkoušky, která se skládá se ze čtyř povinných částí: porozumění mluvenému slovu, čtenému textu, mluvený a písemný projev. Zájemce o zkoušku si může zvolit úroveň zkoušky dle své pokročilosti, není třeba skládat všechny úrovně postupně.

DELF Junior

Úroveň Datum zkouškyCena Písemná zkouška
A1 22. 3. 2022 900,- Kč 9.00-10.20 hod.
A2 23. 3. 2022 900,- Kč 9.00-10.40 hod.
B1 24. 3. 2022 1.550,- Kč 8.30-10.25 hod.
B2 25. 3. 2022 1.550,- Kč 8.30-11.00 hod.

Zápisy: 24. 1. 2022 - 5. 3. 2022

Přihlaška::